شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Wednesday، 20th August 2014
8:55 pm

کم آبی مشکلی که گریبان شهر را گرفته است

مشکل کم آبی تقریبا تبدیل به بحرانی برای سقز شده است و در روزهای گذشته اغلب مناطق سقز چند ساعتی بی آبی را تجربه کرده اند. این مشکل در برخی مناطق حادتر و با سابقه طولانی تر است که منجر به تجمع های کوچکی مقابل فرمانداری و اداره آب نیز شد. یکی از شهروندان طی نامه ای به مسئولان شهری، بخشی از مشکلات را بازگو کرده است که متن آن را در زیر می خوانید:

با سلام خاطر عالی را مستحضر میدارد ما جمعی خیابان قدس مدت مدیدی است از نبود آب و قطع کامل آن در روز سر گردان متحیریم بطوریکه شرح ما وقع بصورت فجیعی این چند خانوار بازنشسته را زجر و مانند انسانهای اولیه زندگی روزانه را میگذرانیم ،که شرح و بیان آن مستوجب بازدید فوری و چاره اندیشی آنی است چون به واقع هیچ محله ای و هیچ خانواری در این شهر بمانند ما نیست در جائی که روبروی ما ساختمانهای مجاز و غیر مجار 7 و 8 طبقه را روزانه جلو چشم ما آبیاری و آبپاشی می کنند و ما مانند جنگ زدگان صحرای کربلا با وسایل قرون وسطی دست برده و امورات خود را به ناچار می گذرانیم .در این رابطه به علت نداشتن آب خسارات زیادی از لحاظ روحی و مادی به ما وارد شده و دچار تنگی و سختی معیشت و حزن و اندوه شده ایم به نحوی که حتی گنجشکها و کلاغها خود را به شیر آب حیاط آویزان اما دریغ از یک قطره آب .حال با این وصف اگر گوش شنوایی هست یا اگر دلسوزی هست دستور فرمائید ضمن بازرسی و تسریع در حل موضوع حد اقل مثل سالهای گذشته دو پیچ از پیچهای بسته شده ی  شاه لوله محله را باز تا ما نیز بمانند سایر شهروندان بتوانیم حد اقل آب دستنماز و شرعی و شربی داشته باشیم و نیازمندیهای اولیه خود را بر طرف کنیم . 

نماینده شش خانوار قحطی زده آب در بالا تر از بیمارستان امام خمینی

کد خبر: 10016


نظر دهي بسته شده است.