شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱

روستای “دایه سلیمان” در پای کوه “حاجی تاوه” »

Wednesday، 27th August 2014 = 2022-09-27
8:10 pm

dargahsolyman

ارسال شده در: 8:10 pm مورخ: Wednesday، 27th August 2014
شما ميتوانيد کليه پاسخ ها به اين مطلب را به کمک خوراک اين مطلب دنبال کنيد.
    

    نظر خود را در مورد این مطلب با دیگران در میان بگذارید