شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۱۱/۱۳۹۷
جمعه، ۱۴ام شهریور ۱۳۹۳
۱۲:۲۸ ب.ظ

نامت بزرگترین دروغی است که تا امروز پدری به پسر خود گفته است

نویسنده ی مقاله
مریم سلطانی راد

چشم های پدر بزرگ ابی بود، حداقل از وقتی من به یاد می اوردم ابی بود، همیشه با غرور خاصی کتاب هایش را به من می داد تا برایش بخوانم و چیزی یاد بگیرم، حتی یک بار هم نگفت که این ابی مه الود که ان همه زیبا می پنداشتمش، ذره ذره سوی چشمانش را در خود غرق می کند!

بار دوم فریب ابی مه الود را در چشمان پسر بچه ای دیدم از شنگال که در نگاه اول صورت محزونش را با دوسنگ ابی کوچک مه الود زیبا یافته بودم! و شوک بعد از خواندن توضیح عکس دوباره زخم ان فریب قدیمی را تازه کرد.

پسر شنگال، همه ی ترسم از این بود که این زخم عمی