شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Tuesday، 23rd September 2014
11:45 pm

قازاخانه به روایت تصویری

qzakhana qzakhana (20) qzakhana (19) (1) qzakhana (18) qzakhana (17) qzakhana (15) qzakhana (16) qzakhana (12) qzakhana (13)   qzakhana (9) qzakhana (7) qzakhana (6) qzakhana (5) qzakhana (3)qzakhana (4) qzakhana (14)کد خبر: 10645


نظر:

  1. باسلام وتشکر از شارنیوز.عکس های فوق العاده ای بود کاش ستونی در سایتان تحت عنوان زندگی در شهروروستا به عکس هایی از تمام حرف ،صنوف ، مشاغل ومردم کوچه بازار وزندگی در گوشه وکنار شهروروستاهای اطراف آن(درفصول مختلف سال)، اختصاص می یافت . دیدن این عکس ها نه تنها برای ما که ساکن شهروحومه ایم جذاب وخاطره انگیز خواهد بود بلکه برای دیگران هم در سراسر مملکت عزیزمان دیدنی وقابل استفاده خواهدبود.