شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 25th اکتبر 2014
5:37 ب.ظ

ورمقانی: سقز خویش را کنیم اباد

فرماندار جدید سقز: دست در دست هم دهیم به مهر       سقز خویش را کنیم اباد

فرماندار جدید سقز:
دست در دست هم دهیم به مهر /سقز خویش را کنیم اباد

کد خبر: 11097