شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 28th اکتبر 2014
9:13 ب.ظ

زمان اختصاص جایگاه CNG برای تاکسی ها فرا رسیده است

مشکل اتلاف وقت در صف جایگاه های CNG سطح شهر هیچ گاه حل نشد اگرچه نسبت به سال های گذشته وضعیت بحرانی نیست.

آنچه موضوع صف های طولانی جایگاه های CNG را دوباره تبدیل به سوژه کرد عدم ارائه سرویس تنها جایگاه خصوصی این سوخت واقع در خروجی جاده بانه برای چند روز بود که موجب ایجاد مجدد صف های طولانی مقابل سایر جایگاه ها شد. طی چند روزی که این اختلال وجود داشت بخشی از سیستم حمل و نقل داخل شهری(تاکسی، ویژه تاکسی تلفنی) زمان مفیدی را که می بایست به ارائه خدمات بپردازد در صف جایگاه ها می گذراند که گاهی تا 2 ساعت نیز طول میکشد.

این زمان صرف نظر از “هزینه فرصتی” که به رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری تحمیل می کند به خدمات دهی مناسب به شهروندان هم آسیب می زند بنابراین وقت آن است این مجموعه برای خود جایگاهی اختصاصی داشته باشند. همچون تجربه موفق بسیاری از شهرها که چنین رویه ای را در پیش گرفته اند.

سقز 750 دستگاه تاکسی، 250 دستگاه ویژه و 750 دستگاه تاکسی تلفنی دارد که این تعداد چشمگیر وسیله نقلیه عمومی واجد شرایط برای داشتن یک جایگاه احتصاصی است تا در صورت لزوم و خرابی جایگاه های دیگر، به درآمد تاکسی رانان و ارائه خدمات به شهروندان خللی وارد نشود.

در روزهای آتی و با آمدن زمستان سرد و مشهور سقز افت فشار گاز قطعی است و این مشکل امسال نیز گریبان شهر را خواهد گرفت. در آن روزهای سرد که کارآمدی سیستم حمل و نقل درون شهری بیش از هرزمان دیگر اهمیت دارد وجود این جایگاه اختصاصی برای تاکسی ها و تاکسی تلفنی ها می تواند متضمن این کارآمدی باشد و با افت فشار یا هر اتفاق دیگری که برای جایگاه های دیگر بیافتد، این جایگاه کار خود را به صورت مداوم ادامه دهد تا درهوای سرد سقز شهروندان به دنبال تاکسی ها سرگردان نباشند.

کد خبر: 11135