شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۴/۱۳۹۹
سه شنبه، ۱۳ام آبان ۱۳۹۳
۱۱:۲۸ ب.ظ
روایت تصویری:

هزاران نقش پاییزی بر بوم پارک مولوی

 پاییز، نقاش رنگ های گرم و پر حرارت، این روزها بوم نقاشی اش را در پارک سقز گسترانده، عکس هایی که می بینید گوشه ای از ان نقش هاست…

  paeezsaqqez (9) paeezsaqqez (2)   paeezsaqqez (4)   paeezsaqqez (8)   paeezsaqqez (5)   paeezsaqqez (10)   paeezsaqqez (6)   paeezsaqqez (3)   paeezsaqqez (1)   paeezsaqqez (11)   paeezsaqqez (7)کد خبر: 11234