شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 4th نوامبر 2014
11:28 ب.ظ
روایت تصویری:

هزاران نقش پاییزی بر بوم پارک مولوی

 پاییز، نقاش رنگ های گرم و پر حرارت، این روزها بوم نقاشی اش را در پارک سقز گسترانده، عکس هایی که می بینید گوشه ای از ان نقش هاست…

  paeezsaqqez (9) paeezsaqqez (2)   paeezsaqqez (4)   paeezsaqqez (8)   paeezsaqqez (5)   paeezsaqqez (10)   paeezsaqqez (6)   paeezsaqqez (3)   paeezsaqqez (1)   paeezsaqqez (11)   paeezsaqqez (7)کد خبر: 11234