شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۴/۱۴۰۱
چهارشنبه، 12th نوامبر 2014
10:16 ب.ظ

بحران همچنان ادامه دارد

اخرين اخبار از بحران اب سقز:  اب هفت درصد از شهر قطع است از 450 ليتر ابي كه در هر ثانيه وارد تصفيه خانه ميشود 30 ليتر آن هدر مي رود. شكستگي لوله همچنان در دست تعمير است. کد خبر: 11362