شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱
Tuesday، 25th November 2014
10:44 pm

عمر فاروقی دو کتاب تاریخی چاپ می کند

عمرفاروقی نویسنده و پژوهشگر سقزی در گفتگویی با شارنیوز از چاپ دو کتاب در ارتباط با تاریخ و فرهنگ سقز خبر داد.

فاروقی گفت: ظرف یک ماه آینده برگردان خاطرات شیخ رئوف ضیایی و برگردان خاطرات عبدالله خان ناهید افتخار به فارسی وارد بازار خواهد شد.

 omarfaroghi

فاروقی همچنین در ارتباط با این دو شخصیت سیاسی، فرهنگی و مذهبی گفت: عبدالله خان ناهید چند دوره نماینده ی مجلس بوده در ایام جنگ جهانی دوم همچنین ایشان نویسنده و نقاش چیره دستی نیز بودند.

همچنین در مورد شخصیت شیخ رئوف ضیایی گفت: ایشان فرزند حاج شیخ مصطفی نقشبندی و نوه ی دختری شیخ ضیاالدین از شیخهای بیاره و طریقت نقشبندی هستند ایشان در دوره ی جنگ جهانی دوم مدتی فرماندار سقز بودند و پس از مدتی در سازمان خزانه داری کل در تهران مشغول شدند و حتی ایشان مشاور شیخ محمود در کردستان عراق نیز بودند.

در پایان عمر فاروقی افزود: در برگردان این دو اثر به فارسی جدای از نوشتن مقدمه و شرح برخی از مسائل مطرح شده در خاطرات این بزرگان، سندهای قدیمی از قبیل قباله و فرمان حکومتی و عکسهای مرتبط به سقز را نیز به کتابهای نامبرده افزوده ام.

این دو اثر توسط انتشارات گوتار منتشر خواهد شد.

کد خبر: 11560


نظر دهي بسته شده است.