شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Thursday، 1st January 2015
3:49 am

پرنده ی نقد بر شانه های ادبیات داستانی

با توجه به چاپ مجموعه های متعدد شعر در سقز و دیگر شهرهای کرد نشین در چند سال اخیر به جرأت می توان گفت که فضای حاکم بر ادبیات کردی بیشتر بر روی شعر متمرکز بوده و تمایل به خلق آثاری در حوزه ی ادبیات داستانی نقش کمرنگ تری در تولید و نشر قلم به دستان کردستان دارد. موارد متعددی چون آسان گیر تر شدن مخاطب در قبول هر محتوایی با عنوان شعر، با این توجیه که احساس پایه ی اصلی تولید این گونه ی ادبی است، حال آن که در تولید آثار داستانی، لزوم شخصیت پردازی و روایت داستان بر محور درست اصل مهم در خلق محتوا است، را می توان دلیلی بر عدم تمایل خالقان آثار ادبی به نشر داستان و رمان دانست.

بدون شک باکاهش چشمگیر نشر داستان و رمان، برگزاری جلسات نقد و بررسی در این حوزه نیز رو به کاهشی ناگزیر است و برگزاری جلسات نقد و بررسی در چند روز اخیر جزو اتفاقات خوب ادبی سقز محسوب می شود.

anjadab

این جلسه که در دو روز پیاپی و در سالن کتابخانه ی ارشاد برگزار شد، به بررسی مجموعه داستان های “خه ج و…” به قلم خالد خاکی و “جه سته یه کی خولاوی به سه ر قالیچه که ی سولیمانه وه” نوشته ی رزگار لطفی اختصاص داشت. منتقدین روز اول این گردهم آیی ادبی را به بررسی فضای داستان و مفاهیم و درون مایه ی آثار ذکر شده اختصاص داده و در روز دوم بیشتر بر روی مباحثی چون ادبیات داستانی، آسیب شناسی ادبیات کودکان، فلسفه و مفاهیم فلسفی در ادبیات تمرکز کردند.

نقد و بررسی این دو اثر را امین کرمی، هاوری یوسفی، فرهاد بهشتی و محمد مرادی بر عهده داشتند و نشر گوتار برگزار کننده ی این نشست بود.

کد خبر: 12209


نظر دهي بسته شده است.