شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
چهارشنبه، 7th ژانویه 2015
3:23 ب.ظ

کارت زرد شورا به شهردار سقز

روز سه شنبه جلسه سوال از شهردار که به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورای شهر سقز تشکیل شده بود، برگزار شد و تا پاسی از شب ادامه داشت هر چند در پایان جلسه اعضای شورا به استیضاح شهردار رای نداده و با دادن فرصتی دو ماهه برای رفع نقص های مورد نظر شورا، به نوعی به شهردار کارت زرد  دادند.

مهندس باقی رحمانپور رئیس شورای شهر سقز ضمن تایید رای نیاوردن استیضاح شهردار در جلسه دیروز، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

در همین رابطه نظام غفاری عضو شورای شهر و یکی از طراحان سؤال به شارنیوز گفت: مبنای کار در شورا رأی و نظر اکثریت است که همگی اعضا باید به این اصل احترام بگذارند. اما با احترام به رأی اکثریت در جلسۀ روز سه شنبه از هشت سؤال و نزدیک به پنجاه ایرادی که به مجموعۀ شهرداری وارد شد، غیر از دو یا سه مورد جزئی هیچ کدام از جواب ها قانع کننده نبوده و ابهامات همچنان به قوّت خود باقی است. اما با توجه به وعده هایی که شهردار جهت اصلاح امور داد، امیدواریم به زودی شاهد بهبود در امور شهر و شهرداری باشیم.

غفاری همچنین عنوان کرد: علی رغم اینکه طرح سؤال منجر به استیضاح نشده اما یقیناً بدون نتیجه نخواهد بود و از همین امروز وظیفۀ نظارتی خود را همانند گذشته با قوّت ادامه داده و هر موردی که مشاهده شود مطابق مقررات و بر اساس تکلیف عمل خواهیم نمود.

لازم به ذکر است که لازمۀ استیضاح شهردار عدم اقناع حداقل چهار نفر از اعضای شورا در جلسه طرح سوال است. اما در مورد اخیر هرچند چهار نفر از پاسخ های شهردار قانع نشدند، اما به منظور تعامل بیشتر و دادن فرصت دوماهه به شهرداری سقز، یکی از اعضا امضای خود را پس گرفت. به این ترتیب استیضاح رأی نیاورد.

سؤال از شهردار شامل تغییر کاربری، بحث نیروی انسانی، ماده واحده های مختلف و … بوده است.

گفتنی است شارنیوز به صورت کتبی از رئیس شورای شهر خواسته بود که در این جلسه حضور داشته و به صورت لحظه به لحظه مباحث را گزارش دهد که با این درخواست موافقت نشد.

کد خبر: 12321