شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱
شنبه، 17th ژانویه 2015
9:48 ب.ظ

اینجا کسی تجربه را خریدار نیست

ابراهیم محمد حسینی:

به دنیای دیگری پا گذاشته ای، دنیای انسان هایی که تا دیروز جایگاه و قدر و حرمتی داشتند و امروز تعدادی از آنها کسی نامشان را هم نمی داند، شما شنیده اید که سالمندی دوره کمال و بلندای زندگی هر انسانی است، اما سالمندان شوکه شده اند که به بلندی رسیدند و از بلندا پرتشان کردند.

به سرای سالمندان که پا می گذاری انگار دنیای دیگری است دنیایی که خودشان به من گفتند؛ جایی که کسی سراغت را نمی گیرد، دوره ای از زندگی که با انبوهی از تجربه می توان به گذشته، امروز و به فردا نگاه کرد ولی کسی تجربه را خریدار نیست.

سرای سالمندان مهر سقز با 27 مرد سالمند و 26 بانوی سالخورده، مکانی برای زندگی و چشم انتظاری است، جایی برای ماوا گزیدن سالخوردگان، انچنان که پیر دنیا دیده ای به من گفت: جایی که انسان های مرده را زنده می کنند و اگر 12 نفر هیات مدیره خیر با همکاری بهزیستی به تعداد زیادی از آنها سرپناه ندهند و آنها را نگه ندارند به جمع کارتن خواب ها اضافه می شوند و این را ‘ علیرضا سیاه بانی’ مدیرعامل سرای سالمندان گفت.

از مردم سقز که درباره سرای سالمندان مهر پرسیدم، بنیانگذار آن مرحوم ‘حاج هاشم مویدی’ و 12 عضو هیات مدیره را ستودند و این کار را فراتر از یک وظیفه برشمردند و گفتند: این یک کاری خدایی و غیرقابل توصیف است.

به این سرا که رفتم شوق دیدار سالخوردگان را تا زمانی به سالمندی هم برسم فرامومش نخواهم کرد، خنده هایشان در هنگامی که پیر تجربه دیده ای ضرب المثلی و معمایی مطرح نمود که معنایش ‘انار’ می شد و از اینکه دیر توانستم جواب دهم بسیار خندید و کاش جوابش را بلد نبودم تا خنده اش تمامی نداشت.

جلوتر رفتم سراغ مادری، گلی تقدیم و شیرینی تعارف می کنم می گوید عمرتان گل نباشد و چند شیرینی بر می دارد و آرام می گوید: کنارش خواهم گذاشت شیرینی ها را گمان نکنم کسی بیاید دیدارمان فعلا.

salmandan (6)

از هر سالمند که پرسیدم مشکلت چیست پرستاران و مجموعه همکاران سرا را ستودند و از روزگار گلایه نمودند و آه کشیدند آهی سوزناک که در آخرت یقه فرزندان را خواهد گرفت.

از در ورودی سالمندان، پیر مردی را دیدم که در گوشه ای نشسته و کوله اش را بسته بود پرسیدم کسی دنبالش می آید گفتند سالهاست که هر روز خودش را آماده می کند ولی تاکنون کسی نیامده است.

این را ‘دیمن نکوئی’ مسئول فنی سرای سالمندان گفت و یادآور شد: مهمترین مشکل سالمندان بحث عاطفی است و زمانی ناراحتی بیشتر به سراغ سالمندان خواهد آمد که در عیدها هم به ملاقتشان نمی آیند و یا آنها را دو سه روز در سال به خانه نمی برند.

و این دومین سرای استان برای ماوا و پناه گزیدن پدران و مادران کردستان و تعدای از سالمندان استان های دیگر از جمله آذربایجان غربی، همدان و کرمانشاه است.

سرایی با نام’مهر’ که هزینه های فراوان به علت بی مهری روزگار، امانش را بریده و سالانه با 2 میلیارد ریال کمبود اعتبار مواجه است.

سیاه بانی که خود قبلا رئیس بهزیستی بوده این را گفت و یادآور شد: کار در این مجموعه، در حین مدیریت جهادی و با مشارکت مردمی است و استدلال می کند که دولت فقط 40 درصد هزینه های سرا را پرداخت می کند و بقیه توسط خیرین پرداخت می شود.

او بیشتر توضیح داد که بزرگترین مشکل برای تامین هزینه ها به دلیل این است که 75 درصد سالمندان فامیل درجه اول ندارند و آنهایی هم که فامیل درجه دوم دارند در سال یک میلیون تومان هم به خاطر نگهداری در هزینه همکاری نمی کنند.

salmandan (2)

او که سال ها و از زمان تاسیس سرای سالمندان با سالخوردگان همراه بوده از دولتمردان انتظار دارد که به آنها سر بزنند از دولت تدبیر و امید می خواهد که با توجه به کسری اعتبار در سال و استخدام 32 نفر جوان در سرای سالمندان این مکان را یاری دهد.

خوشحالی هیات مدیره و سالخوردگان را یادم نمی رود که گفتند به عرفات که می روی دعایی می خوانی که باری دیگر به زیارت خانه خدا بیایی و ما نیز این دعا را می خوانیم که مردم و مسئولان بیشتر به ما سر بزنند.

و این سرایی است برای پیرانی که به دلیل عدم توجه به آنها در نزد فرزندان، زخم بستر گرفته اند و امروز در سرای سالمندان زخمهایشان التیام می بخشد و پیری در گوشم گفت: این زخم به کناری، خوب خواهد شد ولی زخم قلب خوب می شود؟

کد خبر: 12470