شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
چهارشنبه، 28th ژانویه 2015
11:10 ب.ظ
تخریب اموال شهر شدت گرفته است

شرمت باد اي دستي كه بد بودي بدتر كردي

چند روزي است غمگنانه تر از چهره ي زمستاني پارك مولوي كرد، تصوير دست شكسته ي پيرمرد شكسته اي ست، كه براي مدتي كوتاه نمادي بود از كساني كه هميشه در گوشه اي مشغول اند و كم تر مي بينيمشان. از كساني كه بيشترين رنج را مي برند از برگ ريزاني كه از خش خش برگ هايش مسرور مي شويم، از تخمه اي كه مي شكنيم و ازادانه در هوا پرتاب مي كنيم، از سيگاري كه زير پا له مي كنيم، از هر نشاني كه از حضور خود بر جاي مي گذاريم. اين بار اما اين چهره ي تكيده ي جارو به دست نماد ديگري نيز هست، نماد كساني كه تعرض به حقوق شهروندان را سرگرمي مي پندارند و تخريب اموال عمومي را تنها هنري كه دارند، دليلش خشم باشد يا شيطنت، عقده اي سركوب شده يا نياز به جلب توجه فرقي به حال دست شكسته ي پيرمرد ندارد يا به حال كودكاني كه با شوق مجسمه ي پيرمرد را نگاه مي كردند و كنارش عكس مي گرفتند.

farash

چراغ هاي حصار پارك هم گويا از اين شوخي زشت در امان نبوده اند. شوخي كه به يادمان مي آورد گاه از خود بپرسيم وراي همه ي گله گذاري ها از نبود امكانات تفريحي و مكان هاي زيبا، ما به اين شهر چه هديه كرده ايم، چقدر دارايي هاي اندكش را پاسداري كرده ايم و در قبال حفظ زيبايي اش مسئول بوده ايم!؟ شوخي تلخي كه مي پرسد، ما با اين شهر چه كرديم؟

کد خبر: 12577


یک دیدگاه