شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
جمعه، 30th ژانویه 2015
10:09 ب.ظ

دلگير اما اميدوار

نویسنده ی مقاله
سيدشاهو قاسمى

انسان به اميد زنده است و اساسا هركس براساس ميزان اميدواري اش از جنبه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى، شوق زيستن و تلاش كردن پيدا ميكند. اين مسئله نشان ميدهد كه تاريخ فراموش نميشود بلكه بر اساس اصل اميدوارى، انسان دوباره سعى و تلاش ميكند و اين داستان تكرار ميشود. اين كوششها بدين صورت در پيشرفت و توسعه نقش بسزايي داشته و دارد در عرصه هاى اجتماعى نيز تلاش براى اصلاح و توسعه انسانى ( در معنى افزايش شأن و تعالى انسان) همواره وجود داشته است.

تاريخ گواه اين مدعاست كه مردم هيچگاه از پيشرفت و توسعه و اصلاح نااميد نشده اند شاهد اين مدعا حضور هميشگى در انتخابات و رفتارهاى انتخاباتى شان است. اين مسئله در مورد ايران و به ويژه كردستان( مورد بحث اين مقال) نيز صادق است. بارها و بارها با وجود عدم تحقق وعده ها در گذشته باز هم شاهد اميدوارى مردم كردستان نسبت به انتخابات و پيگيرى مطالبات و خواسته هايشان هستيم ؛ اما سؤال اين است كه آيا عدم تحقق شعارها و عدم تغييرات محسوس طى اين ساليان به معنى سؤاستفاده از اين اميدوارى ( آنچه كه در ابتدا بحث شد) نيست؟! در واقع آنچه نمايان است كسانى كه انتخاب ميشوند ( چه در انتخابات رياست جمهورى، چه انتخابات مجلس و چه انتخابات شوراها و ..) با اطمينان از حضور هميشگى مردم نسبت به خواسته هاى آنها و شعارها انتخاباتى شان بى توجه بوده و حاصل آن، عقب ماندگى استان در همه عرصه ها هستيم. رأى زياد به رئيس جمهور منتخب در سال ٩٢ آخرين نمونه آن است. وعده هاى زيادى كه نسبت به استان كردستان داده شد در زمان تبليغات، بازهم همانند دوره هاى گذشته به فراموشى سپرده شد. رئيس جمهورى كه پس از اجحاف هايي كه در دولت نهم و دهم در حق اين استان شد (از انتخاب استاندار گرفته تا مصوبات سفرهاى استانى و تخصيص بودجه و سرمايه گذارى و…) بسيارى به او اميد بسته بودند، نتوانتسته در بيست ماه گذشته از تشكيل دولتش انتظارات را برآورده كند. به زعم برخى شايد قضاوت زود باشد اما بايد توجه داشت كسى كه در همين استان قول داد پس از انتخابش به عنوان رئيس جمهور، استان كردستان جزء اولين مقصدهاى سفر استانى اش باشد تا كنون به سيزده استان كشور سفر كرده است، با نگاهى به آمار و ارقام توسعه استان ها بيكارى، فقر، فضاى آموزشى، فضاى ورزشى، راهها و زيرساخت ها؛ استان كردستان در بسيارى از اين شاخصها جز سه استان محروم كشور محسوب ميشود آيا شايسته نبود زودتر از اينها به اين استان سفر كند؟! وعده هاى ايشان در زمينه اقوام و اقليتها به تعيين وزير سابق اطلاعات به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور محدود شده كه آن هم به گفته بسيارى از كارشناسان فقط پستى فرمايشى است كه هراز چندگاهى مصاحبه اى در اين زمينه انجام دهد وگرنه تا كنون هيچكدام از وعده هاى دولت در اين زمينه حتى اجازه مطرح شدن نداشته است چه رسد به تلاش براى تحقق آنها. بحث انتصاب استاندار و مديران بومى نيز ظاهرا فقط تبديل به شعارى دلنواز براى تبليغات شده و انگار كه نميتواند فراتر از يك شعار انتخاباتى باشد. آرى مردم كردستان حافظه تاريخى دارند آنها همانهايي هستند كه در سال ٧٦ و ٨٠ نيز اميدوارنه آراى شان را براى اصلاحات ريختند اما جز امنيتى تر شدن فضاى استان و تنزل به رتبه هاى پايينتر در زمينه توسعه چيزى عايدشان نشد. اما باز هم با اميد و هزاران آرزوى در دل مانده سال ٩٢ نيز به اصلاحات آرى گفتند به اين اميد كه با اعتماد دوباره، دولت هم به آنها اعتماد كند و در بازى آنهارا شريك كند تا سهمى از اداره استان خويش داشته باشند. مردم كردستان اميدوارند كه دوران آمارسازى و اعداد و ارقام درغين به سر آمده و آنچه بايد شاهد آن باشند افزايش كيفيت زندگى مردم در تمام عرصه ها ست، چيزى كه متاسفانه با تمام شدن دولت دهم بازهم در استان كردستان شاهد آن هستيم. همچنان مديران با ارائه آمار و ارقام نه چندان واقعى، به فكر ترفيع هستند و سعى ميكنند به اين وسيله هم مقامات بالا دستى و هم مردم را فريب دهند. اما خود آنها ميدانند نميتوانند براى مردم حقايق را وارونه جلوه دهند چراكه آنها با پوست و گوشت خود اين آمارها را لمس ميكنند،اگر مسؤلى ادعا ميكند در حدود ٧٠٪ روستاهاى استان طرح هادى اجرا شده است اين مردم هستند كه با عبور از معابر و گذرهاى روستاهايشان صحت و سقم اين ادعا را تأييد يا تكذيب ميكنند.

مردم انتظار تغيير دارند آن هم نه در حرف و آمار و ارقام بلكه در حوزه عمل. دولت در سطح كشور در زمينه بهداشت و درمان (طرح تحول سلامت) موفقيت هايي داشته كه مردم آن را لمس كرده اند در كردستان نيز مردم ميخواهند تحقق وعده هاى انتخاباتى را لمس كنند. هنوز بسيارى از مصوبات سفرهاى استانى دولت گذشته به دلايلى چون عدم تخصيص بودجه كافى، عدم كار كارشناسى و … اجرا نشده است. بارها و بارها از پتانسيل استان در حوزه اى مختلف مانند سرمايه گذارى، ترانزيت كالا، گردشگرى و… به ميان آمد اما همچنان استان كردستان اندر خم يك كوچه است. گوش مردم از تعريف و تمجيد كردن پر است گوش مردم از شنيدن پتانسيل هاى فراوان پر است . آنها انتظار دارند با سفر رياست جمهورى به استان ، اتفاقات ويژه اى رخ دهد.

آرى، مردم كردستان حافظه تاريخى دارند و گذشته را فراموش نكرده اند اما اميدوارند به آينده.

کد خبر: 12616
    مطالب مرتبط: