شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 1st فوریه 2015
10:52 ب.ظ

برگزاری جشنوارۀ چیروک کوردی در هاله ای از ابهام

به پایان سال و زمان تحقق وعده رئیس شورای شهر برای برگزاری چشنواره داستان کردی در اسفند ماه نزدیک می شویم اما پیگیری های شارنیوز نشان می دهد که اهتمام جدی برای برگزاری آن وجود نداشته و از زمان تایید مصوبه شورا در کمیته تطبیق، اقدامی جدیدی صورت نگرفته است.

در این راستا چنور رحیم زاده مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر به شارنیوز گفت: اجرای این چشنواره یکی از اهداف مهم شورا بوده و تمام تلاش خود را جهت برگزاری آن بکار خواهیم برد و در همین رابطه بودجۀ دویست میلیون ریالی به آن اختصاص یافته و مصوبۀ آن در هیأت تطبیق فرمانداری تأیید شده است.

رحیم زاده همچنین افزود: علاوه بر افرادی که خود اعلام آمادگی کرده اند، شورای شهرافراد صاحب نظر را از انجمن های ادبی و فرهنگی سطح شهر از جمله انجمن په یف و انجمن مولوی کُرد به ادارۀ فرهنگ و ارشاد جهت تعیین هیأت بازبین معرفی کرده است و نامه نگاری ها با ادارۀ فرهنگ و ارشاد که متولی برپایی جشنواره است همچنان ادامه دارد.

اما هیوا حاجی محمدی، رئیس ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ابراز بی اطلاعی از موضوع به شارنیوز گفت: قرار بود مسئولیت بازبینی، بررسی و داوری آثار بر عهدۀ ادارۀ ارشاد باشد اما هنوز هیچگونه برنامه ای از سوی شورا به ما اعلام نشده است علاوه بر آن، این امر یک پروسۀ زمان بر است که بعد از اعلام فراخوان، نویسنده باید اثر خود را آماده کند، سپس هیأت بازبینی آثار را مطالعه و بررسی کنند که همگی این مراحل بیش از سه ماه طول خواهد کشید و عملاً خواهیم دید که برگزاری جشنواره نه تنها تا پایان امسال بلکه در چشم انداز پنج ماه آینده نیز ناممکن است.

وی همچنین در ارتباط با بودجۀ اختصاص یافته به جشنواره گفت: برگزاری جشنواره در سه مرحلۀ خوانش، نقد و اختتامیه خواهد بود که حداقل زمان ممکن دو یا سه روز خواهد بود که خود هزینۀ زیادی را بر عهدۀ متولیان برپایی جشنواره خواهد گذاشت، همچنین بحث اسکان و پذیرایی مهمانان همیشه از آنچه پیش بینی می شود بیش تر خواهد بود و علاوه بر همۀ این موارد خروجی جشنواره بایستی یک یا دو جلد کتاب باشد ، لذا بودجه 20 میلیون تومانی کفاف هزینه را نخواهد داد. هرچند با همین مقدار نیز حاضر به برپایی آن هستیم.

برگزاری این جشنواره که با پیگیری جمعی از ادیبان و اهالی فرهنگ سقزی و شورای شهر به تصویب رسید، در کنار جشنواره تئاتر کردی و سایر اتفاقات فرهنگی اخیر، نوید پویایی هرچه بیشتر در عرصه فرهنگ سقز را می داد. شورای شهر بایستی هم پای چشم به راهی ها برای این جشنواره ، تلاش هایش را افزوده و برگ زرینی بر کارنامه خود رقم بزند.

کد خبر: 12647