شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱
چهارشنبه، 11th فوریه 2015
11:23 ق.ظ

باران شدید زمستانی

 

barandegizعکس: کامیاب اصلی

 

کد خبر: 12765