شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۳/۱۳۹۹
چهارشنبه، ۲۲ام بهمن ۱۳۹۳
۱۱:۲۳ ق.ظ

باران شدید زمستانی

 

barandegizعکس: کامیاب اصلی

 

کد خبر: 12765