شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۳/۱۳۹۹

باران شدید زمستانی »

چهارشنبه، ۲۲ام بهمن ۱۳۹۳ = 2020-06-03
۱۱:۲۰ ق.ظ

barandegiz

ارسال شده در: ۱۱:۲۰ ق.ظ مورخ: چهارشنبه، ۲۲ام بهمن ۱۳۹۳
شما ميتوانيد کليه پاسخ ها به اين مطلب را به کمک خوراک اين مطلب دنبال کنيد. نظر دهي و trackback بسته شده استو