شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 22nd فوریه 2015
7:10 ب.ظ
بررسی آثار محمد اوزون رمان نویس کرد ترکیە با حضور مترجم آثارش

سایه عشق بر گذرگاه میان کرمانجی و سورانی

انجمن فرهنگی ادبی “په یڤ” سقز همایشی تحت عنوان “سایەی عشق، نظری اجمالی بر آثار محمد اوزون(٢٠٠٧-١٩٥٣) رمان نویس برجستەی کرد ترکیە” برگزار vryaghaforiکرد. سخنران این نشست وریا غفوری مترجم آثار محمد اوزون بود که پس از ارائەی شرحی مختصر بر زندگی این نویسنده، بە معرفی برجستەترین آثار وی پرداخت.

 غفوری بە تازگی رمان “روشن همچون عشق، تاریک همچون مرگ” از این نویسندە را بە کردی سورانی ترجمە کردە است که از سوی انتشارات اندیشە در سلیمانیەی عراق چاپ و منتشر شدە است.

 

مترجم در این جلسه خاطر نشان کرد کە “محمد اوزون” یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان در سیر رمان نویسی کردی بودە و اهمیت کار او زمانی آشکارتر می شود کە رمان نویسی کردی علی‌الخصوص رمان نویسی بە دیالکت کرمانجی تا زمان آغاز بە کار اوزون پیشرفت چندانی نداشتە و محمد اوزون جهت بنای رمان نویسی مدرن خود بدون تکیەگاهی تاریخی و با زبانی ممنوع شروع بە نوشتن میکند.

گفتنی است طبق قانون اساسی ترکیە هیچ زبانی بە غیر از ترکی در این کشور بە رسمیت شناختە نمی‌شود و ممنوعیت کاربرد دارد.

محمد اوزون در طول عمر پربار خود ١٨ اثر تالیف کرده کە هفت اثر آن رمان و مابقی تحقیقات و تئوریهای زبانشناسی و ادب داستانی است که این آثار به  ٢٢ زبان زندەی دنیا ترجمە شدەاند. این نویسندە چندین جایزەی ملی و بین المللی را نیز از آن خود کردە است.

کار وریا غفوری در نوع خود یکی از کم نظیرترین هاست به این دلیل که به ندرت پیش آمده متنی از یک دیالکت زبان کردی به دیالکت دیگری ترجمه شود شاید همین ویژگی باعث شده است که این اثر نظر مخاطبان را به خود جلب کرده و در بهار نیز چاپ دوم آن به بازار بیاید.

مترجم قصد دارد تمامی آثار و نوشته های محمد اوزون را بە کردی سورانی برگرداند و به  گفتەی خودش اکنون نیز رمان پر تیراژ و بسیار مهم “چاە سرنوشت” را در دست ترجمە دارد.

vryaghaforiozon

کد خبر: 12911
    مطالب مرتبط: