شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
Sunday، 22nd February 2015
8:00 pm
کنسرت گروه موسیقی بامداد به خوانندگی استاد بیژن کامکار برگزار شد+گزارش تصویری

شبی “یگانه بود و هیچ کم نداشت”

حسن کامکار مردی بود که به تنهایی پرچم موسیقی کردستان را بر فراز قله برد،  پرچمی که امروز هشت ستاره با نام او بر آن می درخشد. مردی که نامش و میراثش را نه تنها برای فرزندانش، که فرزندانش را برای شهر و کشورش به میراث گذاشت. میراثی بس ارزشمند که نه تنها موسیقی کردی و کردستان را در ایران، که ایران را در دنیا شناساند. مردی که زنجیری ناگستنی ساخت که بر خلاف همه ی زنجیر های دنیا، در سراسر جهان  زیباترین پیام های عشق را در گوش جهانیان  نواختند.

خانواده ی کامکار بدون شک به ارکستری می مانند که هر یک زبانی دارند و صدایی، هر یک حرفی برای گفتن دارند اما از همنیشی و در امیختن این صدا ها شاهکاری بی بدیل خلق می شود. 

بیژن کامکار یکی از اعضای این خانواده ی موسیقایی است، مردی که در خانه ای بزرگ شد که  زمانی تنها مقصد کسانی  بود، که جویای ساز کردن  نوایی بودند، خانه ای که صاحب خانه اش بعدها معمار بزرگترین مامن موسیقی کردستان  با هشت ستون استوارشد. بیژن یکی از ساکنان آن خانه بود که همچون سایرین هر آنچه  را موسیقی دانان و خواننده گان کرد_ که زیاد هم نبودند_از تجربه و مهارت در خانه شان به امانت گذاشتند، به زیبایی حفظ کرد، گشترش داد و به نسل های بعدی بازگردانید. 

بیژن کامکار که همچون پدر امروز خود مامنی بزرگ است برای کسانی که دل در گرو موسیقی دارند، به همراهی گروه بامداد در روزهای 30 بهمن و 1 اسفند ماه، راهی سقز شدند تا گرد از خاطرات و نوستالژی های همزبانان خود بزدایند. در سالنی سراسر شور و عشق و احترام به مردی که دلتنگی کهنه ای را با نوایش مرهم نهاده بود. 

ورای حضور بیژن کامکار چیره دستی نوازندگانی که هر یک به تنهایی سهمی در جلوه بخشیدن به کنسرت داشتند،  پیامی ویژه داشت اینکه،  هر یک از اعضای خانواده ای که به اصراربه حفظ هسته ی اصلی خود شناخته شده اند، چه جوانانی را در زیر پر و بال خود گرفته و پرورانیده اند و چه شاخ و برگ های بیشماری از درخت موسیقی ایران از ریشه ها ی این خاندان روییده است. 

کنسرت بیژن کامکار سفری بود، که حاضران سالن را سوار بر مرکب گویش های مختلف این دیار به جای جای خاک کردستان برد، سفری در سال های دور و نزدیک، سفری در میان نت هایی که تولدشان از کوچه های خاکی سال های دورتا اندوخنه های سال های اخیر متفاوت بود، سفری که تک نوازی تارش گوشه ای از دلفریبی  غرق شدن در صدای یک ساز را به تصویر می کشید  و صدا ی عود و تنبک و کمانچه اش گوشه های دیگری را، سفری که با آهنگ ” له باخان ئاه و نالین دی ” به اوج رسید. سفری با ارمغانی ارزشمند که استاد را پس از پایان اجرا با دیدن شور و عشق مردم به پشت میکروفون بازگرداند، تا هم برای سقز سوغاتی ارزشمندی به یادگار بگذارد و هم یادی کرده باشد از رفیق شفیق تازه کوچ کرده اش عباس کمندی. 

کنسرت بیژن کامکار و گروه بامداد با تمام کاستی هایش با تمام بی مهری هایی که گلایه ی برگزار کنندگان را در پی داشت با همه ی حاشیه ها و … توشه ای ارزشمند است برای سال های دور در یاد همه ی کسانی که نوایی از جان سر می دادند و کسانی که نوایی بر جانشان می نشست.

bamdadband (2)

 

bamdadband (1)

 

bamdadband (4)

 

bamdadband (5)

 

bamdadband (3)

 

bamdadband (7)

 

bamdadband (8)

 

bamdadband (13)

 

 bamdadband (6)

 

bamdadband (14)

 

bamdadband (9)

 

bamdadband (10)

 

بیژن کامکار بر تپه باستانی زیویه - صبح روز جمعه

بیژن کامکار بر تپه باستانی زیویه – صبح روز جمعه

 

هنرمندان گروه بامداد در آخرین دقایق حضور سقز

هنرمندان گروه بامداد در آخرین دقایق حضور در سقز

 

bamdadband (12)

 

کد خبر: 12955


نظر دهي بسته شده است.