شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Monday، 8th December 2008
12:20 pm

میدان آزادی سقز

کد خبر: 1305


نظر:

  1. يه سوال داشتم .اون دايره اي كه به عنوان ميدون ازش ياد ميشه قطرش چقده؟