شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Monday، 8th December 2008
12:28 pm

قاچاق سوخت

کد خبر: 1309
    مطالب مرتبط:


نظر:

  1. نبود کار و تورم یکی از دلایل ایجاد شغلهای کاذب است ودر نتیجه بنزین فروشی درمناطق مرزی مسلما خارج از این مستثنا نیست و این هم از ضعف مدیریتی منطقه است، چرا که نتوانسته اند برای بیکاری در این بخشها راهکار مناسبی اتخاز کنند