شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 9th می 2015
8:59 ب.ظ

پله برقی در آتش

شامگاه پنج شنبه گذشته چند نفر با پرتاب مواد آتش زا، پله برقی آماده برای نصب پروژه زیرگذر عابر پیاده میدان آزادی را به آتش کشیدند.

بر اساس آنچه دوربین بانک های حول میدان نشان می دهند، دو جوان ساعت 11 و پنجاه دقیقه شب ماده ای آتش زا را به سمت محلی که پله برقی به صورت موقت نگهداشته می شود، پرتاب می کنند که موجب سوختن سیم ها و تسمه های پله برقی می شود.

پروژه زیرگذر میدان آزادی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا شده و یکی از مهمترین پروژه هایی شهر در چند سال اخیر است. هزینه تمام شده پله برقی ها بیش از یک میلیارد تومان است و مشخص نیست خسارت وارد شده به پله برقی آتش گرفته چقدر است.

علی رغم اینکه انگیزه این افراد از این کار معلوم نیست اما همچون سایر اتفاقات مشابه امیدی به یافتن خاطیان نیست.

کد خبر: 14043