شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۲/۱۴۰۱
شنبه، 16th می 2015
10:26 ب.ظ

آخرین اخبار درباره حمام حاجی صالح

    در روزهای اخیر و به دنبال طرح مباحثی در مورد تغییر کاربری حمام حاج صالح سقز و اظهار نظر کارشناسان میراث فرهنگی، گردشگری و جهانگردی و نگرانی همشهریان سقزی در ارتباط با این موضوع، دست اندرکاران و متولیان شهر را برآن داشت تا با جدیت و حساسیت بیشتری به این موضوع بپردازند.

     نظام غفاری عضو شورای شهر سقز با بیان اهمیت بنای حمام حاج صالح به عنوان یک اثر تاریخی و به دنبال آن ابراز نگرانی مردم و نخبگان سطح شهر نسبت به سرنوشت آثار تاریخی به شارنیوز گفت: شورای شهر و کمیسیون فرهنگی شورا با حساسیت بیشتری به موضوع نگاه می کند و تلاش برآن است تا تمامی نظرات شنیده شود و دغدغه های دلسوزان شهر را به گوش مسئولین شهرستان و استان رسانده و در مقابل نیز اظهارات مسئولین به مردم منعکس شود. 

     وی در ادامه افزود: روز پنج شنبه با سفر به سنندج جهت پیگیر موضوع و انتقال نگرانی های ایجاد شده به مسئولین استانی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان رفته و این موضوع را با معاونت مربوطه در میان گذاشتم.

     عضو شورای شهر در ادامه افزود: اداره کل میراث فرهنگی با استقبال از ایده ها و پیشنهادها در مورد حمام حاج صالح و سایر آثار تاریخی سقز مخالفت خود را با هرنوع پیشنهادی که به این آثار زیانی برساند اعلام کرده است.

     وی با بیان اینکه نگهداری از اماکن تاریخی پرهزینه است افزود: معاونت مربوطۀ اداره کل با اختصاص چهارصد میلیون ریال اعتبار برای ترمیم، نگهداری و حذف رطوبت حمام حاج صالح موافقت کرده است و شورای شهر و شهرداری سقز نیز تمام توان خود را برای اجرای بهترین ایده بکار خواهد برد.

     در همین ارتباط حمید گلالی پور رئیس ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سقز به خبرنگار شارنیوز گفت: با توجه به پیش رو بودن هفتۀ میراث فرهنگی – 28 اردیبهشت تا 4 خرداد – و سفر رسول اشتودان مدیرکل میراث فرهنگی استان، طرح تغییر کاربری حمام بررسی خواهد شد.

     وی در ادامه گفت: این جلسه با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر سقز و کارشناسان ادارۀ کل برگزار خواهد شد. گلالی پور همچنین افزود: در این جلسه تمامی پیشنهادها اعم از پیشنهادهایی که از سوی شورای شهر و یا نخبگان، کارشناسان و دلسوزان شهر سقز ارائه شده است بررسی خواهد شد تا مناسب ترین آن ها انتخاب شود به گونه ای که هم بنای موجود حفظ شود و آسیب نبیند و هم نظر مردم و کارشناسان در این ارتباط در نظر گرفته شود.

کد خبر: 14115