شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 17th می 2015
10:30 ب.ظ

گفتگو با مدیرکل ارشاد کردستان در سالگرد انتصابش

21 اردیبهشت 93 اولین روزی کاری رحیم جعفری به عنوان مدیرکل ارشاد استان کردستان بود. یک روحانی شیعه که در میان بدبینی اهالی فرهنگ کردستان و تنها با پشتوانه اعتماد استاندار، سکان این اداره کل مهم را برعهده گرفت. بعد از گذشت یک سال هم از میزان بدبینی ها کاسته شده هم تحرکی در فرهنگ و هنر کردستان قابل مشاهده است و می توان گفت حاج آقا توانسته است راهی به دل فرهنگ دوستان کردستان باز کند. هنوز اما این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری در حوزه فرهنگ خارج از اداره کل ارشاد طرح ریزی می شود و محوریت امور با جعفری و همکارانش نیست و این جدای از انتقاد های جدی دیگری است که  سایه آن بر متولی قانونی فرهنگ در استان سنگینی می کند. جعفری روز 21 اریبهشت 94 یعنی دقیقا یک سال بعد از مراسم معارفه اش، در راه بانه درنگ کوتاهی در سقز کرد و بعد از شرکت در مراسم رونمایی کتاب “یادنامه سه قز”، دقایقی را با شارنیوز گذراند.

رحیم جعفری مدیرکل ارشاد کردستان

     شارنیوز: قریب به بیست سال است که فضای فرهنگی شهر سقز توسعه ای پیدا نکرده است. با توجه به تکثر و تنوع کار فرهنگی این شهر و گروه های زیادی که درگیر امور فرهنگی و هنری هستند، نیاز به توسعه فضاهای فرهنگی به طور جدی احساس می شود. برای جبران کاستی ها در این حوزه چه تمهیدی اندیشیده اید؟

     جعفری: در هر دورۀ انتخاباتی، افراد کاندیدا شده با توجه به تیپ شخصیتی و دیدگاه هایی که دارند اولویت هایی را برای خود تعریف می کنند. آقای روحانی نیز یکی از مهمترین اولویت هایش در دوررۀ کاندیداتوری و بعد از آن بحث فرهنگ بوده است. در این زمینه تحول و توسعه ای که مدنظر دولت است در سند مهندسی فرهنگی که 25 سال تجربه را با خود به همراه دارد دیده شده است که به نوبۀ خود شامل مباحث پایه ای، سخت افزاری، نرم افزاری و تعیین تکلیف دستگاه های متولی فرهنگ خواهد شد. پس واقعیت این است تا این مسائل حل نشود ما تنها به صورت مقطعی و روزمره شاهد تحولاتی در حوزۀ فرهنگ در کل کشور و به همین ترتیب در استان و شهرستان ها خواهیم بود.

   اما اگر این سند مهندسی فرهنگی ارائه شود فکر می کنم تکلیف همه مشخص خواهد شد. به عنوان مثال یکی از مسائل و مشکلات بحث اعتبارات است. اعتبارات فرهنگی جزو اعتبارات عمومی است و از سوی دیگر تعداد زیادی دستگاه های دیگر وجود دارند که خود را متولی فرهنگ می دانند و وزارت فرهنگ و ارشاد تنها یکی از آن هاست، حال چقدر از این اعتبارات از آن وزارت ارشاد است خود جای بحث فراوان دارد. اما با وجود سند مذکور قطعاً مسائل فرهنگی نیز بر اساس آن تعریف خواهد شد و در غیر این صورت نباید منتظر توسعۀ جدی و تأثیر گذار بود.

     نکتۀ دوم در این ارتباط این است که ما در حوزۀ مسائل فرهنگی تعریف هایی در محدودۀ کاری خود داریم که مشخص می کند وزارت فرهنگ و ارشاد در چه حوزه هایی ورود پیدا کند و این شامل اساسنامه، آیین نامه، شرح وظایف و… است. برای وزارت فرهنگ و ارشاد سه سیاست اصلی و مهم تعریف شده است: هدایت، حمایت و نظارت. بنا بر این درست است که عنوان دستگاه اجرایی به ما اطلاق می شود اما مبحثی جداگانه است که در بحث برنامه ریزی و بودجه تعریف می شود وگرنه به لحاظ ساختار اساسی وظیفۀ ما همان سه سیاست اصلی است.

     از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که کار فرهنگی در اصل باید به اهل خودش سپرده شود ازجمله سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب، فعالیت های قرآنی و… به اهل خودش سپرده شود و دولت که بخشی از آن وزارت ارشاد است سیاست های هدایت، حمایت و نظارت را دنبال کند. اما در بسیاری از موارد وزارت فرهنگ از سیاست های خود فاصله گرفته و بیش تر به سمت اجرا رفته است یعنی کار را از دست بخش غیر دولتی گرفته است. اما در دولت تدبیر و امید و طی یکسال گذشته در استان کردستان تلاش بر این بوده تا تمامی کارها به دست اهل فن، انجمن ها و مؤسسات غیردولتی بسپاریم و یا حداقل یک سازمان غیردولتی متولی آن شود. به عنوان مثال هم اکنون جشنواره تئاتر کردی به نوعی از آن شهرداری است و ما تنها سیاست گذاری و امور فنی را بر عهده داریم. و همانند این کار را در حوزه های مختلف ازجمله نشر و مطبوعات نیز انجام داده ایم و کار دولت تنها صدور مجوز و نظارت بر روند کار است.

     شارنیوز: سندی که به آن اشاره شد آیا با شروع برنامۀ جدید توسعۀ کشور آغاز به کار خواهد کرد؟

     جعفری: سند تدوین و آماده شده است و مراحل اداری خود را طی می کند اما ممکن است با شروع برنامه توسعه کل کشورآغاز به کار کند.

رحیم جعفری

     شارنیوز: در شورای برنامه ریزی استان در سال های گذشته اعتباراتی در کمترین حد به شهرستان سقز تخصیص داده می شد. آیا شما در این راه تلاشی داشته اید تا در سطح شهرستان و استان اعتبار ویژه ای تخصیص داده شود؟

     جعفری: کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها نمی توانند به امور فرهنگی اعتبار خاصی تخصیص دهند بلکه بیش تر برای تعمیرات و تجهیزات است. سال قبل دویست میلیون تومان بوده است. اواخر مدیریت نادر فخری کمک خوبی به ادارۀ فرهنگ و ارشاد شد که با توجه به نسبت جمعیتی در یک شهرستان مبلغ قابل توجهی بود هرچند این میزان تا کنون به طور کامل جذب نشده است. از سوی دیگر نیز اعتبارات عمرانی همانند اعتبارات جاری نیست و امکان صد در صد تخصیص را ندارند. همچنین این کمیته ها  در بحث فعالیت ها نیز نمی توانند اعتباری تخصیص دهند و تخصیص اعتبار در این زمینه در اختیار شورای برنامه ریزی استان است و از آنجا که استاندار نیز گرایش زیادی به انجام کارهای فرهنگی دارد و ایشان به طور ویژه به مسایل فرهنگی ورود پیدا کرده اند از چنین شخصی انتظار کمک می رود. اما با همۀ این ها استان کردستان به لحاظ اعتبار در حوزه های مختلف مشکلات اساسی وجود دارد ولی تلاش بر این است تا وضعیت امسال از سال گذشته بهتر باشد.

     شارنیوز: یکی از آسیب هایی که دامنگیر بخش غیر دولتی است وجود نهاد های مختلف متولی فرهنگ است. سؤال اینجاست که آیا با توجه به حساسیت های ویژۀ منطقه، آیا شما مهمترین متولی فرهنگ و سیاست گذار اصلی در استان هستید؟

     جعفری: در خیلی از بخش ها بله! اما نه در همۀ امور. به عنوان مثال صدا و سیما به طور جداگانه یک شرح وظایفی دارد که کاملاً فرهنگی و هنری است و خودشان سیاست های خود را دنبال می کنند. به عنوان مثال حتی مجوزهای موسیقی را طبق مقررات و بخش نامه هایی که دارند صادر می کنند اما اگر همین موسیقی در مکان های عمومی برگزار شود باید هماهنگی لازم را با ما داشته باشد. پس می توان گفت در عمدۀ مسائل فرهنگی که مربوط به دولت و نظام است متولی و سیاست گذار اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد است.

     شارنیوز: دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه در استان کردستان در حوزۀ فرهنگ خطوط اصلی کار را اداره کل فرهنگ و ارشاد تعیین نمی کند. با توجه به این دیدگاه تا چه اندازه از نهاد های دیگر تاثیر می پذیرید؟ 

     جعفری: من این را قبول ندارم. خطوط و سیاست اصلی را خود اداره ترسیم می کند و حتی یک سری ضوابط وجود دارند که آن را نیز خودمان انجام می دهیم و این با هماهنگی های نظارتی از سوی سیستم های نظارتی متفاوت است و اینگونه نیست که سیستم های امنیتی و نظارتی ورود مستقیم پیدا کنند مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که خارج از مسیر عادی مجوز صادر شده باشد که در این مورد سیستم امنیتی جهت جلوگیری از وقوع هرنوع حادثه و اتفاقی ورود پیدا خواهد کرد.rahimjafari (3)

     شارنیوز: سؤالی که وجود دارد این است با توجه به تکثر و تنوع فکری که در سقز وجود دارد و در دولت سابق  نادیده گرفته شد، شما به عنوان یک مدیر چقدر توانسته اید گرایش های فکری مختلف را قبول کنید؟ 

     جعفری: با توجه به سیاست های دولت جدید بخش زیادی از این نگرانی ها به تدریج قابل حل است. نحوۀ استعلام و تشخیص افراد در قانون ذکر شده است که افراد باید دارای چه ویژگی هایی باشند و یا چه ویزگی هایی را نباید داشته باشد. اما یک وقتی تشخیص این است که از میان پنج نفر یکی انتخاب می شود این به معنای عدم صلاحیت مابقی نیست. هرچند در بسیاری از موارد آیین نامه قابل تجدید نظر است. به عنوان مثال طی چند سال اخیر مسئول انجمن نمایش استان به صورت انتصابی منصوب می شد و فرد منصوب شده نیز با هماهنگی های لازم مسئولین انجمن نمایش شهرستان ها را تعیین می کرد که این رویه اکنون تغییر یافته و انتخابات برگزار می شود.

     اما در بعضی موارد دیگر که شاید مدنظر شما نیز هست، استعلام ها و نظر خواهی های سیستم های نظارتی به صورت قانون حکمفرماست و توسط خود دستگاه از جمله وزارت فرهنگ، صدا و سیما و سازمان تبلیغات پیگیری می شود و فرد اگر در پرونده اش سابقۀ سیاسی یا اخلاقی داشته باشد اعلام می شود.

     شارنیوز: به جشنوارۀ تئاتر کردی برگردیم. این جشنواره به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی مناطق کردنشین قلمداد می شود. با توجه به اینکه از یکسو بدهی سال گذشته هنوز باقی مانده و از سوی دیگر نیز شما اعلام کردید که شهرداری و شورای شهر آن  را برگزار خواهد کرد، امسال چشم انداز برگزاری جشنواره چگونه ترسیم می کنید؟

     جعفری: جشنوارۀ تئاتر کردی جزو جشنواره های تثبیت شده است. یعنی در تقویم هنری معاونت هنری وزارت ارشاد ثبت شده است. این جشنواره یک مطالبه جدی استانی است و با توجه به اینکه جشنواره در سال 93 با وجود چند سال وقفه با کیفیت خوبی برگزار شد و از سوی دیگر از دیگر مناطق کردنشین از جمله خراسان و اقلیم کردستان نیز شرکت کنندگانی دارد، پس یک مطالبۀ قومی به شمار می آید و انتظار می رود به دلیل قومی و منطقه ای بودن، این جشنواره یک جشنوارۀ مردمی باشد. یک وجه از این مردمی بودن این است که بلأخره مردم و شورا و شهرداری به عنوان منتخب و نمایندگان مردم هزینۀ برگزاری آن را متقبل شوند که در اختتامیۀ جشنوارۀ سال گذشته شورا و شهرداری در این مورد تعهد دادند. اما این به این معنی نیست که ما نیز بیخیال شویم چرا که جشنواره به لحاظ فنی و تخصصی ازآن ارشاد است. همچنین کار بررسی، قضاوت اولیه و نهایی و… وحتی بخشی از هزینه نیز بر عهدۀ اداره خواهد بود. و به همین دلیل بنا بر این است در چنین کارهایی وجه مردمی بودن آن ها حفظ شود.

     شارنیوز: آیا تقبل هزینۀ جشنوارۀ تئاتر کردی را تنها شهردار کنونی بر عهده گرفته یا توافق نامه ای منعقد است؟ چرا که ممکن است در آینده مدیریت جدید، رویۀ مدیر قبلی را کنار بگذارد!

     جعفری: این توافقنامه ای است که بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری سقز منعقد شده و اختصاص به دورۀ مشخص یا شخص خاصی ندارد.  

     شارنیوز: اکنون که فراخوان منتشر شده شورا و شهرداری هماهنگی های لازم را با شما داشته اند؟

     جعفری: بله در طول این مدت هماهنگی های لازم بین طرفین بوده است.

     شارنیوز: اخیراً مطالبه ای که از سوی تئاتری های سقز مطرح شده است این است که در صورت امکان، دبیر اجرایی جشنواره را از میان خودشان انتخاب کنند، آیا این امکان برای آنان وجود دارد؟

     جعفری: بله چنین امکانی برای آنان فراهم است.

     شارنیوز: به عنوان سؤال آخر : در سقز منتظر چه اتفاقاتی در حوزۀ فرهنگ باشیم؟

     علاوه بر برگزاری جشنوارۀ تئاتر کردی، امیدواریم یک فضای با نشاطی را با اجرای کنسرت های اصیل موسیقی سنتی و کلاسیک ایجاد کنیم.

     همچنین در حوزۀ نشر نیز امیدواریم فضای باز صدور مجوز برای کتاب هایی که معطل مانده اند اتفاق بیفتد که برای این کار مذاکرات مفصلی انجام شده است.

کد خبر: 14123