شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 28th ژوئن 2015
8:06 ق.ظ

شنا کردن در سد ممنوع

شرکت آب منطقه ای کردستان: به دلیل پستی و بلندی های ناهمگون و غیریکنواخت بستر سدها و تغییرات قابل توجه عمق، شنا در سد شهید کاظمی بسیار خطرناک است و به همین دلیل غرق شدن شناگران در مخازن آن بسیار محتمل خواهد بود. 

کد خبر: 14540