شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱
Tuesday، 24th June 2008
2:52 pm

دفتر شارنیوز

صبح یک روز تابستانی در حالی که دفتر شارنیوز بهترین وضعیت خود را به لحاظ مرتب بودن میگذراند

httpv://www.youtube.com/watch?v=wwJ-ot0yJRA

کد خبر: 1492


نظر دهي بسته شده است.