شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱
چهارشنبه، 24th دسامبر 2008
5:34 ب.ظ

اختلال در جایگاه CNG

تنها جایگاه CNG سقز دو روز است قادر به ارائه خدمات نیست و تعطیل شده است.دلیل این اختلال خراب شدن یک قطعه اصلی جایگاه و نیاز به حضور متخصصان از تهران است.کد خبر: 1504