شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
جمعه، 31st جولای 2015
11:25 ق.ظ
مهدی رضائی

نقدی بر بینش نمایندگان ما

نویسنده ی مقاله
مهدی رضائی

به بهانۀ سفر ریاست جمهوری به استان کوردستان، توفیقی حاصل شد تا بیشتر از سطح بینش و نگرش نمایندگان کنونی و گذشتۀ خود در مجلس شورای اسلامی اطلاع بیابیم. در طی روزهای قبل و بعد از ورود رئیس جمهور به کوردستان، جناب آقای فخرالدین حیدری نمایندۀ محترم سابق شهرستان سقز و بانه و جناب آقای محسن بیگلری نمایندۀ محترم کنونی این حوزه، در نوشته و سخنانی انتظارات و خواسته های حوزۀ انتخابی خود را از رئیس جمهوری در رسانه ها منتشر نمودند. در این میان نمایندۀ محترم کنونی به همراه فرماندار محترم و امام جمعه محترم سقز فهرستی از نیازمندیهای شهرستان سقز را به حضور ایشان ارائه داده‏ بودند. این اقدامات در جای خود شایستۀ تشکر و قدردانی دارد چرا که نشانۀ حس مسئولیت و نوع دغدغه های آن بزرگواران است. همۀ اینها فرصتی فراهم آورد تا به شکلی بسیار کوتاه و مختصر، و با نهایت احترام به این بزرگواران، نقدی بر نوشته ها و سخنان این نمایندگان محترم گذشته و حال ارائه نماییم. از آنجایی که این نقدها بر مقام و پُست نماینده است لذا در ادامه متن صرفاً از واژۀ نماینده استفاده خواهد شد و نه از اسم شخص.

بدون شک نوشته ها و گفته های نمایندگان محترممان بیانگر بینش و نگرش و تفکر و درک آنها از جامعۀ خود و موکلانشان است و افق دید آنها را به ما نشان میدهند. هرچه افق دید نمایندگان وسیعتر، همه جانبه تر، ریزبینتر و بلندمدت تر باشد نشان از نوعی ترقی در این حوزه است و البته مایه مباهات موکلان آنها.  اصولاً آنچه نمایندگان محترم مطرح میکنند و به گوش مقامات بالا میرسانند، از سوی آن مقامات ملزومات و خواسته های موکلانشان تفسیر و تلقی میشوند. این ملزومات به تبع تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حتی منطقه ای، از دوره‏ای به دورۀ دیگر و از نماینده ای به نمایندۀ دیگر طبیعتاً بایستی تا حدودی تغییر کند و سطح توقعات و خواسته ها تحول یابند و یا اصولاً تفاوتی در بینشها و نگرشها ایجاد شده باشد، و یا اینکه بایستی در وسعت دید نمایندگان تحولی ایجاد شود. متأسفانه مطالب و سخنان منتشر شده در این روزها و حتی بیان شده در نشستها و نطقهای پیشین نمایندگان، گویای چنین تحولی در عرصۀ بینش آنها نیست. با اندکی دقت در گفته ها و نوشته های آن بزرگواران مشخص میشود که در افق دید و سطح توقعات و خواسته ها و دغدغه های  نمایندگان ما در این دو سه دوره تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است؛ یعنی اگر نگوییم رکود نکرده  بایستی بگویم که ثابت مانده است. 

دقت در متن سخنان و نوشته ها نکات قابل توجهی را در این ارتباط روشن مینماید. بند به بند موارد ذکر شده در نوشته های نمایندگان پیشین و کنونی این حوزۀ انتخابی، صرفاً حاوی یک سری نکات عمرانی و زیربنایی است که نشان میدهد از دو دورۀ نمایندگی نمایندۀ پیشین تا زمان نمایندۀ محترم کنونی تغییر در آنها صورت نگرفته است و همچنان به صورت معضلاتی جهت درج در ستادهای تبلیغاتی و ارائۀ عملکردها در هر جا و مکانی از آنها استفاده میشود. منظور از این عدم تغییر این است که این گونه مسائل در بینش نمایندگان ما جای خود را به چیزهای دیگر نداده اند و یا حداقل جایی برای سایر موضوعات در کنار آنها تعریف نشده است. این بزرگواران هنوز بیشترین تأکید را بر این گونه موارد می‏گذارند. راستی اگر پروژه های جاده سقز ـ مریوان، کنارگذر سقز، بیمارستان سقز، سد چراغ ویس، فرودگاه سقز و … به اتمام برسند نمایندگان ما به چه چیزهایی خواهند اندیشید؟ به نظر میرسد دقیقاً همانگونه که پروژهای مذکور طلسم شده اند و تا بحال چندین نماینده را با ناکامی مواجه کرده است، سطح خواسته های این بزرگواران نیز به همان شکل ثابت مانده و گویی کل هستی این شهرستانها و مردمانش در این چند پروژه خلاصه شده است. در حالیکه زندگی اجتماعی ساکنان این منطقه حاوی چیزهای دیگری نیز هست. نگارنده با تأکید عنوان میدارد که قصد بی اهمیت جلوه دادن چنین خواسته ها و پروژه هایی را ندارد و به اهمیت و جایگاه آنها اذعان مینماید. اما نکته چیز دیگری است.

 نکتۀ بسیار مهم اما همیشه مسکوت  این است که این دو شهرستان با جمعیتی بیش از سیصد و بیست هزار نفر، اجتماعی از انسانها است که دارای فرهنگ و هویت و تعاملات انسانی و اجتماعی خاص خود هستند. این مردم و این جامعه نه تنها خواسته ها و نیازمندیهای زیربنایی و عمرانی دارند بلکه نیازهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز دارند. در فهرست نیازمندیها مطرح شده از سوی نمایندگان چیزی در این موارد شنیده و نوشته نشده است. اگر این همه بر زیربناها تأکید میکنید آیا نمیدانید که این جامعه به زیربناهایی همچون سینما و کتابخانه و موزه و مراکز فرهنگی و پژوهشی نیز نیاز دارد؟ اگر باور دارید که ساکنان این شهرستانها دارای ویژگیهای هویتی خاص خود هستند پس نیازمند به رسمیت شناخته شدن بیشتر در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. اگر باور دارید که این شهرستانها دارای تحصیلکرده ها و نخبگان کارآمدی است پس نیازمند داشتن سهمی از قدرت در مدیریتهای نه صرفاً خُرد روستایی و شهری، بلکه در سطوح  نیمه کلان و کلان نیز هستند. چرا از اینها سخن به میان نمی آورید و پیگیری نمیکنید؟ شاید پاسخ این باشد که اینها ( یعنی طرحهای عمرانی) ضروریتر و اساسی ترند و بسیاری از آنها نیمه کاره مانده اند. خوب، اگر چندین سال است شما بزرگواران نماینده داد پروژه های مذکور را سر میدهید و طبق مشاهدات به نتیجه ای نرسیده اید، برای اینگونه خواسته های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز همین کار را بکنید بگذارید آنها هم به سطح نیمه کاره ای برسند و نماینده ای دیگر آن را پیگیری و تکمیل نماید. متأسفانه کاری را که نمایندگان ما بایستی انجام میدادند و ندادند قشر روحانیون در ارسال نامه ای شرافتمندانه به رئیس جمهور محترم انجام دادند. این نشان از خلأ در عملکرد وکلای مردم است و گرنه با وجود نماینده در مجلس قانونگذاری چرا باید یک قشر خاص مشکلات و خواسته های اجتماعی منطقه را به گوش مقامات بالا برسانند. 

علی ایحال، مقایسه سخنان نمایندگان محترم سابق و کنونی شهرستان سقز و بانه، این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که آیا سطح خواسته های اقشار مختلف مردم همینهاست که آنها میگویند؟ آیا مشاوران نمایندگان محترم ما تا همین افق مسائل را رصد میکنند؟ و آیا اصولاً جابجایی نمایندگان با این کیفیت بینش، فرقی به  حال این جامعه میکند؟

 

کد خبر: 15085