شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 9th آگوست 2015
7:19 ق.ظ

برسد به دست مدیران استان

نویسنده ی مقاله
سیدشهریار قاسمی

در اثنای سفر ریاست جمهوری که همگی  به ایشان نامه می نوشتند غافل شدیم از مسئولین خودمان غافل از اینکه رئیس جمهور با آن همه دغدغه و مشکلات یک مهمان هستند  و رفتنی، ولی مسئولین استان میزبانند و در بیان جمله “سلطان به سلامت بادا شهر امن و امان است” به غایت متبحرند.

مسئولین محترم استان کردستان؛ در اوضاع کنونی که خزانه دولت تدبیر و امید خالی و کورسوی امید مردم رفع تحریم ها و بازگشت پولهای بلوکه شده است، ریاست محترم جمهور برای شنیدن حرف مردم استانی که 80 درصد رأیشان را به امید تغییر و دمیدن هوای تازه با دولت تدبیر در استان تقدیم این دولت نمودند،  به کردستان آمدند و شما با هزینه های گزاف در چاپ و نصب بنرهای گوناگون و تشکیل ستاد استقبال با هزینه های میلیونی نه تنها نگذاشتید مطالبات مردم در حضور ایشان قرائت شود بلکه به تشکر دفتر محترم ریاست جمهور مبنی بر تشکر از مهمان نوازیتان بسنده کردید.

کدام یک از شما بجای به به و چه چه نمودن با جدیت و صلابت قد علم نمودید تا مطالبات مردم و استان را آنگونه که شایسته و بایسته است به گوش دولتمردان برسانید تا در این دوسال باقی مانده شاید تغییری در استان بوجود آید و پروژه های ناتمام زیادی که عمرشان از افتتاح تا الآن از سن بنده بیشتراست به سرانجام برسد.

نمایندگان محترم استان؛ کمتر از شش ماه دیگر مجددا برای جلب رأی این مردم گام به کارزار انتخاباتی میگذارید با کدام برنامه انجام شده و خدمت بزرگ در کارنامه خود ، طلب رأی خواهید داشت؟؟؟ در فکر آماده نمودن مینوت سخنرانی هایتان در مجامع انتخاباتی هستید ، کدام واژگان شایسته و در خور، در باب خدمت به مردم فهیم استان کردستان را به کار خواهید برد؟؟؟ شما سوگند یاد نمودید تا حافظ منافع و حقوق مردم باشید پس چگونه با وجدانتان کنار آمدید که سفری با این همه هزینه کمترین دستاورد را برای این استان داشته باشد؟

آری، مسئولین عزیز شما بیش از آنکه در فکر تعهدات خویش به مردم فهیم و همیشه در صحنه این استان محروم باشید ، حفظ منافع و جایگاه واحتمالا ارتقای سمتان مهمتر جلوه می کرد.

امیدوارم که جواب محکمه پسندی در عداتلگاه  وجدانتان و در برابر خداوند متعال داشته باشید تا مبادا  آخرتتان را ارزان فروخته باشید!

کد خبر: 15177