شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۷/۱۴۰۰
جمعه، 28th آگوست 2015
9:53 ق.ظ

در ستایش نقد

نویسنده ی مقاله
ماجد مصطفی

            انتشار چند یادداشت در هفته¬های گذشته پیرامون نقد و بررسی¬ عملکرد نمایندة محترم شهرستان سقز و بانه در سایت شارنیوز، واکنش¬¬های غیررسمی را به همراه داشت که گویا یادداشتهای انتقادی مذکور به نوعی موجب رنجش خاطر کادر مشاورین و همراهان و احتمالاً خود نمایندة محترم شده است- البته که خاصیت نقد نیز همین است- این یادداشت فارغ از داوری در مورد نقدهای مذکور و واکنش افراد نقد شده ضمن احترام به نظرات هر دو سوی نقد درصدد است نکاتی را پیرامون اهمیت نقد و جایگاه منتقد مطرح نماید. با این امید که با تداوم اینگونه مباحث از سوی سایر شهروندان و مسئولین شاهد روشنگری بیشتری در مورد عملکرد آن عزیزان باشیم و راه بر خطاهای هر دو سویه نقد بسته  شود.

آیینه گر نقش تو بنمود راست

خود شکن آیینه شکستن خطاست

1-         پرسشگری وانتقاد از خصایص نیکو وپسندیدة جوامع مردم سالار و پویاست که شهروندانش با تکیه بر تفکر، اندیشه و خرد پرهیز از اهمال و  بی¬مسئولیتی دل در گرو بهبود اوضاع اجتماعی و تأمین منافع عمومی دارند، چرا که پرسشگر لایه های زیرین، پنهان و نامرئی اجتماع را می¬کاود و اعمال وکردار سیاستمداران را بررسی کرده با برجسته سازی نقاط مبهم و ضعیف و اعلام کاستی و خطاها، امکان اصلاح کژی¬ها را فراهم و از تکرار اشتباهات جلوگیری می¬کند. پرسش می¬تواند با ایجاد شفافیت به رشد و اعتلای فرهنگ عمومی یاری رسانده و با ایجاد شناخت و آگاهی در شهروندان آنان را در انتخاب¬ و تصمیم¬گیری-ها مهم سیاسی و اجتماعی  هدایت کند. بنابراین نقد و پذیرش آن عامل رشد و توسعه است که به مدد آن می¬توان خطا¬ها را حذف نمود و راه صحیح دستیابی به جامعه¬ی سالم را پیمود. انتقاد و ارایة راهکار و طرح اندیشة ¬نو رشد و توسعة جامعه را هموارتر می¬کند. برخلاف تصور رایج برخی از سیاستمداران که تمایل دارند موفقیتهایشان – و یا الصاق خویش به موفقیت دیگران –  را برجسته و در هر فرصت و یا در هر جمع و محفلی آن را تبلیغ و از بررسی عملکردشان ناخرسندند، هرچه بتوان بحث، انتقاد و ارزیابی را دربارة عملکرد آنها بیشتر نمود امکان توفیق و رشد و ترقی جامعه هم بیشتر خواهد شد. نادیده انگاشتن انتقاد از ضعف و بی تدبیری ناشی می¬شود که عواقب زیانباری هم برای افراد و هم برای جامعه درپی دارد. لذا شایسته است آنانی که نقد را متوجه خویش می¬بینند – در صورتیکه دل در گرو جامعه  و تأمین منافع عمومی دارند –  ضمن ابراز خرسندی با استقبال نقد را بپذیرند و تلاش نمایند تا  با رفع اشکال و پاسخگویی، خواسته¬های به¬حق شهروندان را در مواضع، عملکرد و برنامه¬هایشان لحاظ نمایند. بنابراین  می¬بایستی نقد را ستود و منتقد را تکریم نمود و مسئولین را نسبت به پذیرش نقد و یا اصلاح عملکردها و پاسخگویی اقناع نمود.

2-         در دموکراسی- علیرغم تمام کاستی ها –  جایگاه و قدرت قانون و نمایندگان از رأی و ارادة مردم نشأت می¬گیرد و شهروندان می¬توانند و حق دارند به تناسب شرایط به شیوه¬های مختلف ارادة خویش را اعمال نمایند. به عبارتی دموکراسی پروسه¬ای مدت¬دار نیست که صرفاً به رأی دادن و صندوق رأی ختم شود، بلکه فرایندی است که با نظارت پی¬گیر و مداوم شهروندان در دوران پس از انتخابات و تصدی مسئولین  نیز تداوم می¬یابد. یکی از این شیوه¬ها  طرح پرسش و انتقاد از سوی شهروندان است که به فراخور عملکرد و وضعیت مطرح خواهد شد و نمایندگان مردم و سایر مسئولین مطابق قانون وظیفه دارند ضمن احترام به دیدگاه موکلانشان  به دغدغه ونگرانی¬هایشان رسیدگی نموده و تلاش خود را معطوف احقاق حقوق ملت نموده و از پی-گیری امور جزئی و تأمین خواسته های گروهی خودداری نمایند.

3-         دانستن حق مردم است. در فضای بسته و ساکن که امکان بحث عمومی فراهم نیست و پرسشگری و انتقاد نکوهش می¬شود دانایی خشکیده و آگاهی رشد نخواهد کرد. تنها کسانی در تمنای حصر آزادی فکر و انتقادند که دل در گرو منافع فردی یا گروهی دارند و لذا با افزایش آگاهی عمومی منافعشان تأمین نخواهد شد. به علاوه  امور اجتماعی با آگاهی و دانایی سامان می¬پذیرد و این آگاهی و دانایی در انحصار هیچ فرد وگروهی نیست بلکه در جامعه پخش است و مشارکت مردم در بحث های عمومی، ابزار عقیده و نقد و پرسش، موجب گسترش و انتشار آگاهی و دانایی می¬شود و کاربست آن پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. مجموع این مباحث به  مدد شهروندان خواهد آمد تا دربارة مسائل عمومی جامعه آگاهی درخوری کسب نمایند و با امکان تأمل در مسائل، سره را از ناسره باز شناسند و در تصمیمات آتی راهنمای عمل خویش ساخته و به روند توسعة جامعه کمک نمایند .

کد خبر: 15506


۲ دیدگاه

 • که ژوان
  که ژوان: 8-29-2015 . 9:10 ق.ظ :

  سلام
  بنده حدودا” 6 ماهه که کلیه مطالب رو در سایت شارنیوز درابطه با نماینده پیگیری کردم ،همه ی نظرات مخالف ایشان رو درج نموده و از نظرات موافق پرهیز میکنن این نقد و نقد پذیریه .نه ،فقط نقد هست

  پاسخ دهید

  • آگاه
   آگاه: 9-5-2015 . 12:16 ب.ظ :

   نقد منصفانه و اگاهانه همراه با راهکار و پیشنهاد بدون شک موجب بهبود عملکرد خواهد شد.

   پاسخ دهید