شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 27th December 2008
10:41 am

شیر یارانه ای مشکلی ندارد

شبکه بهداشت سقز در مورد شایعاتی مبنی بر آلوده بودن شیر یازانه ای صبح امروز اعلام کرد که بر اساس بررسی های شبکه بهداشت هیچ موردی از آلودگی مشاهده نشده و در این خصوص جای نگرانی نیست.کد خبر: 1556


نظر:

  1. من هفته قبلازبهداشت محیطسوال کردم به گفته خانمی که ازآن طرف خط بامن صحبت میکردگفت قبلا مشکل داشته ونمونه بعدی رافرستادءیم شنبه قزاراست جواب دهند بعدازان به گفته یکی ازکارمندان شبکه که گویابدکترگلکارصحبت شده ودکترگفته است شیرمشکلی ندارد آنراجوشانده مصرف شودبی مشکل است آن همکاربه دکترگفته که همین مطلب رابه آگاهی مردم برسانیدکه جوشانده مصرف کنند