شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 24th اکتبر 2015
11:17 ق.ظ

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان خبر از  کسب رتبه دوم بیمارستان تامین اجتماعی سقز در ارزیابی صورت گرفته از عملکرد سال گذشته این بیمارستان داد  و گفت: تعداد بیمارستان های هم طبقه بیمارستان سقز در سطح کشور 14مورد است  که در سال گذشته رتبه 10 و در سال 92 نیز دارای رتبه 11 بود. این بیمارستان 52 تختخوابی است.

کد خبر: 16171