شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۱۱/۱۴۰۰
شنبه، 24th اکتبر 2015
11:20 ق.ظ

محسن بیگلری: دانشکده علوم و فنون، آموزشکده فنی و مهندسی دختران و دانشکده پرستاری در سقز احداث می شود.

کد خبر: 16174