شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۵/۱۴۰۱
جمعه، 6th نوامبر 2015
9:39 ب.ظ

سند چشم انداز و توسعه استراتژیک سقز در حال تهیه است 

شهردار سقز از در حال تدوین بودن سند چشم انداز و توسعه استراتژیک این شهر خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ شهردار سقز با بیان اینکه اداره شهر سقز به عنوان دومین شهر استان با توجه به افزایش جمعیت، مهاجرت، کارکردهای گسترده شهری، توسعه محدوده و حریم شهر نیاز به نگاه آینده نگر و توسعه متوازن را مضاعف ساخته، گفت: از این رو تدوین سند چشم انداز و برنامه ریزی استراتژیک مورد تأکید می باشد که توسط شهرداری به مهندسین مشاور تدبیرگران البرز جهت تهیه و تدوین طرح واگذار گردیده است.

مهندس ضیا نعمانی تصریح کرد: برای کمک به تدوین این سند در بعد شهری محورهای توسعه شهر شامل محور اقتصاد شهری و درآمد پایدار، محیط زیست، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل، ایمنی شهری و مدیریت یکپارچه شهری در فاز اول مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: به زودی در ادامه طرح فاز دوم که شامل تجزیه و تحلیل محیط و تحلیل قابلیت های شهر، تحلیل اسناد و وضع موجود، بررسی فرصت ها و تهدیدها و روندهای مختلف حوزه های شهر و انجام مطالعات تطبیقی می باشد توسط مهندسین مشاور آغاز خواهد گردید.

 

کد خبر: 16393