شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۰/۰۵/۱۴۰۱
شنبه، 5th دسامبر 2015
11:06 ب.ظ

آمار افراد الوده به ویروس HIV در سقز

علی رغم عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای متولی، شارنیوز به آماری از افراد الوده به ویروس HIV در سقز دست یافته است. بر این اساس بیماران شناسایی شده و دارای پرونده در سقز 49 نفر هستند که 3 نفر از آنان زن و مابقی مرد هستند.کد خبر: 16862