شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۹/۰۵/۱۴۰۱
یکشنبه، 6th دسامبر 2015
11:10 ب.ظ

گزارش خبرنگاران شارنیوز از سطح شهر حکایت از عدم ارائه ی خدمات مناسب و بموقع از سوی نهاد های ذی ربط دارد. شهرداری بر نقاط مرکزی شهر مانند میدان قدس ، خیابان جمهوری و خیابان امام جهت پاکسازی و نمک پاشی تمرکز کرده است در حالی که دیگر نقاط شهر با مشکل شدید در تردد روبرو هستند و ترافیک شدید به وجود آمده است. کرایه برخی از تاکسی ها هم تا 3 برابر افزایش یافته است.کد خبر: 16892