شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
دوشنبه، 21st دسامبر 2015
12:10 ق.ظ

آخرین وضعیت اوراق مشارکت شهرداری سقز

نویسنده ی مقاله
محمد باغبانی - عضو شورای شهر

( گزارش پنجم، آذرماه 1394)

سرانجام به روزهای پایانی و سررسید اوراق مشارکت چهار ساله شهرداری سقز نزدیک شدیم. اینجانب تابحال چهار گزارش تفصیلی درخصوص وضعیّت این اوراق منتشر کرده ام، در این گزارش نیز سعی می شود ابعاد دیگری از اوراق مشارکت شهرداری سقز تشریح و آخرین وضعیّت پروژه گولان جهت اطّلاع شهروندان عزیز سقزی منتشر گردد.

golan94

نکات بسیار قابل تأمل در پروژه:

1. زمین مجمتع گولان توسط کارشناسان شهرداری به همراه یک کارشناس مستقل تعیین قیمت شده است که این مورد از نظر قانونی مشکل دارد. چونکه اکثریت کارشناسان از بدنه شهرداری سقز انتخاب شده اند.

2. شرکتی به نام فوریو در کشور امارات جهت طراحی نقشه ها و نظارت بر تمامی پروژه های تعریف شده چم سقز به مساحت 110 هکتار و سایر پروژه های چهارگانه زیویه، شهروند، کردستان و گولان بدون برگزاری هیچ فراخوانی و با ترک تشریفات مناقصه، آن-هم پانزده ماه بعد از واریز وجه اوراق مشارکت(در 21/02/1392) انتخاب می شود! به عبارت دیگر پانزده ماه بعد از واریز وجه اوراق مشارکت به حساب شهرداری تازه ناظر پروژه تعیین می شود! و این به معنایی ندارد جز فرصت سوزی.

3. شهرداری برای طراحی نقشه ها و نظارت بر پروژه های ساماندهی چم سقز، زیویه، شهروند و کردستان، تفاهم نامه ای با شرکت فوریو به مبلغ 42.456.000.000 تومان و برای طراحی نقشه ها و نظارت پروژه گولان(توسط شرکت فوریو) تفاهم نامه دیگری به مبلغ 6.224.000.000 تومان منعقد کرده است!

نکته قابل ذکر دیگر این است که شهرداری برای اخذ 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت، طرح توجیهی برای چهار پروژه زیویه، شهروند، کردستان و گولان تهیه کرده و در آن طرح توجیهی، کل هزینه های طراحی و نظارت را حدود 3 میلیارد تومان پیش¬بینی کرده است و ضمناً مبلغ مربوط به پروژه گولان تنها 283.600.000 تومان بوده است(جدول زیر) در حالیکه همچنان که ذکر شد مبلغ تفاهم نامه با شرکت فوریو جهت طراحی و نظارت فقط برای پروژه گولان بالغ بر 6 میلیارد تومان می باشد.!

 
شهروند کردستان زیویه گولان جمع کل نظارت
1.595.000.000 890.800.000 255.400.000 283.600.000 3.024.800.000

4.نکته دیگر این است که شرکت فوریو یک شرکت خارجی است که هیچ شعبه ای در ایران ندارد و انتخاب یک شرکت خارجی کاری است غیرقانونی. جهت حل موضوع و مشکلات فی مابین شهرداری و شرکت فوریو، شهرداری سقز اقدام به پیگیری موضوع از طریق حقوقی نموده است و طبق گفته های وکیل محترم شهرداری احتمالاً از طریق دادگاه شرکت فوریو از فرآیند پروژه حذف خواهد شد. هرچند به نظر حقیر شهرداری در این فرآیند خسارت هایی را باید جبران نماید.

5. شهرداری توانسته بود مجوز100 میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای پروژه های چهارگانه بگیرد. در مرحله اول 20 میلیارد تومان اوراق برای پروژه گولان منتشر می شود و 80 میلیارد تومان به مرحله بعد موکول می گردد. شورای اسلامی شهر دوره سوم در مورخه 29/09/91 در جلسه فوق العاده 35/91 بندی را تصویب می کند مبنی بر تخصیص یک و نیم درصد از اوراق مشارکت به منظور قدردانی از تلاش های عوامل دست اندرکار در انتشار اوراق مشارکت در سالهای 90و91 و مراحل انتشار در سال های آتی اعم از شورای اسلامی شهر، شهردار و کارکنان شهرداری، مسئولین شهری و عوامل خارج از شهرداری به عنوان پاداش و حق الزحمه با نظر شهرداری،( یعنی تخصیص 300 میلیون تومان پاداش در این مرحله) همچنین شورا در ادامه همان بند صورتجلسه، شهرداری را ملزم به انتشار 80 میلیارد تومان باقی مانده در اولین زمان ممکن می نماید.(اگر این 80 میلیارد هم در قالب اوراق مشارکت به حساب شهرداری واریز می شد باید طبق مصوبه شورا در این مرحله هم 1.200.000.000 تومان بعنوان پاداش تخصیص میافت.) اما مثل اینکه خوشبختانه فرماندار وقت مانع از تحقق مصوبه مذکور شده است.

6.در طرح توجیهی گولان، دو ساختمان گولان 1 و گولان 4 هر کدام در یک طبقه پیشنهاد شده، در حالیکه نقشه تحویلی شرکت فوریو به یک ساختمان چهار طبقه تبدیل شده است! مثل اینکه دلیل آن را بهتر شدن منظر ساختمان باتوجه به ارتفاع بلوار دانشجو ذکر کرده اند. 7.شرکت آرمان شرکتی است که در اصل سه روز بعد از صدور مجوز اوراق مشارکت شهرداری سقز یعنی در تاریخ 21/12/1390 توسط بانک شهر تاسیس شده است. در تاریخ 24/01/1391 بدون برگزاری تشریفات مناقصه با شرکت مذکور قراردای منعقد می شود مبنی بر تعهد خرید اوراق مشارکت فروش نرفته در بازار و بازارگردانی آن طی چهار سال با کارمزد سالانه یک درصد کل اوراق( هرسال باید 200 میلیون تومان به شرکت مذکور بعنوان کارمزد بازارگردانی پرداخت شود). ضمناً دو میلیارد تومان از مبلغ اوراق به عنوان تنخواه بازارگردانی نزد شرکت آرمان باقی می ماند. نکته مهم در این مورد هم این است که در نحوه انتخاب شرکت سرمایه گذاری آرمان و نحوه واریز کارمزدهای متعلقه بصورت قانونی عمل نشده است.

8.از نکات قابل یادآوری می توان به پرداخت هر فصل یک میلیارد تومان سود اوراق مشارکت اشاره نمود که متأسفانه در دوران شهردار و شورای دوره سوم با توجه به حدود 18 ماه تأخیر در شروع پروژه تقریباً 6 میلیارد تومان سود مشمول اوراق گردید در حالی که پروژه در آن 18 ماه فقط 5 درصد پیشرفت داشت. به عبارت دیگر در طی 18 ماه اول، پروژه مشمول 6 میلیارد تومان فرصت از دست رفته (ضرر) شده است.

9.به مدت چهار ماه مبلغ 17.800.000.000 تومان در حساب جاری بانک شهر شعبه سنندج بوده است بدون اینکه سودی به آن تعلق گیرد (در حالیکه اگر این مبلغ در حساب سپرده هر بانکی با 20 درصد سالانه می بود، سود متعلقه آن چهار ماه حداقل 1.186.666.666 تومان می شد!!!!!) این عدم سپرده گذاری وجوه حاصله از اوراق مشارکت(خواب سرمایه) هم کاری غیرقانونی بوده است.

10.شهرداری قبل از محل سود سپرده هایی که از چهار تا هشت ماه بعد از واریز به حساب سپرده برخی بانکها انتقال یافته مبلغ 3 میلیارد تومان از سود پول های سپرده گذاری شده را با (تأخیر چند ماهه) به صاحبان اوراق پرداخت کرده است در حالیکه برداشت از اصل و بهره وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت جهت واریز کارمزدهای مذکور نیز عملی غیرقانونی است. یعنی طبق قانون اوراق مشارکت شهرداری ملزم است سود فصلی یک میلیاردی اوراق را فقط از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت کند نه از محل خود پول اوراق مشارکت.

11.اگر پروژه گولان تعیین تکلیف نشود بانک شهر اقدام به مصادره زمین تضمین اوراق مشارکت خواهد کرد، این زمین به مساحت 136550 متر مربع با کاربری فضای سبز در انتهای خیابان شهدا (آرامستان قدیمی و زمین های اطراف آن) واقع شده است. شایان ذکر است قیمت کارشناسی زمین مذکور در اسفند ماه سال 90 مبلغ 40.282.250.000 تومان برآورد شده است.

12.درحال حاضر(آذرماه 94) پروژه حدود 60% درصد پیشرفت دارد، مبلغ18 میلیارد تومان (از محل وجوه اوراق مشارکت و سود بانکی سپرده های بانکی) در پروژه هزینه شده است، ( هرچند مبلغ 5 میلیارد تومان از صورت وضعیت پیمانکار هنوز پرداخت نشده است) مبلغ 3 میلیارد تومان از اصل پول و 700 میلیون تومان سود آن در حساب بانک شهر باقی مانده است، با احتساب کارمزد سال 94 مبلغ 600 میلیون تومان کارمزد معوقه بازارگردانی شرکت آرمان هنوز پرداخت نشده است و چون دو میلیارد تومان هم جهت بازارگردانی نزد مذکور است، مطمئناً در اسفند 94 ابتدا مبلغ 600 میلیون تومان کارمزد خود را از محل آن دو میلیارد تومان بر می دارد و 1.400.000.000 تومان به حساب شهرداری واریز می کند، لذا می توان گفت درصورت پرداخت هزینه های حسابرسی سالانه، تقریباً 5 میلیارد تومان برای شهرداری باقی مانده است. به عبارت دیگر با احتساب 5 میلیارد تومان صورت وضعیت پرداخت نشده، در زمان کنونی هیچ پولی جهت ادامه پروژه وجود ندارد، درحالیکه بالغ بر 15 میلیارد تومان دیگر برای اتمام پروژه پول لازم است.

13.تا بحال از 13 میلیارد تومان سود اوراق تنها 3 میلیارد تومان از طرف شهردار قبلی(آن هم با تأخیر) به صاحبان اوراق پرداخت شده است وچون بانک شهر شعبه سنندج بعنوان بانک عامل به جای شهرداری مبلغ 10 میلیارد تومان سود به صاحبان اوراق پرداخت کرده است، لذا تا مورخ 20 مهرماه 94 اصل سودهای پرداخت نشده و جرائم متعلقه آن مبلغ 14.963.632.876 تومان شده است و با احتساب 2 میلیارد تومان سود فصول پاییز و زمستان 94 و نیز با درنظر گرفتن جرائم تأخیر متعلقه این دو ماه، شهرداری باید حدود 18 میلیارد تومان در اسفند ماه 94 به بانک شهر پرداخت کند و ضمناً 20 میلیارد تومان مبلغ اصل اوراق مشارکت را هم باید در اسفند 94 به صاحبان اوراق بازپرداخت نماید. به عبارت دیگر در اسفند امسال شهرداری باید حداقل 38 میلیارد تومان پول داشته باشد، که با احتساب 15 میلیارد تومان هزینه باقی مانده، شهرداری نیاز به 53 میلیارد تومان پول دارد. راهکارهای موجود:

طی هم اندیشی هایی که اینجانب و کارکنان محترم امور مالی و سرمایه گذاری شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر سقز و برخی از صاحب نظران داشته ایم، راهکارهای زیر برای حل مشکل و باز شدن گره کور اوراق مشارکت پیشنهاد شده است:

الف: اعلام شکست در پروژه و مصادره زمین در رهنِ اوراق مشارکت توسط بانک شهر

ب: اعلام شکست در پروژه و تبدیل 38 میلیارد تومان(اصل و سود اوراق) به وام بانکی تقریباً 24 درصدِ پنج ساله، که در اینصورت اقساط ماهانه بالغ بر یک میلیارد تومان خواهد شد!! و مطمئناً شهرداری از عهده بازپرداخت اقساط بر نمی آید.

ج: پیش فروش مغازه های مجتمع گولان به صنفی از بازار که تعهد نمایند جهت رونق مجتمع، اکثر مغازه های صنف خود را به مجتمع مذکور انتقال دهند.

د: فروش بخش های زیادی از املاک و مستغلات شهرداری جهت بازپرداخت 38 میلیارد تومان

ﻫ : واگذاری بخشی از 42 درصد سهم شهرداری به سرمایه گذار( هرچند شهرداری در شروع پروژه با احتساب هزینه های زمین و جواز حدود 16 میلیارد تومان هم اضافه آورده دارد و باید آن را نیز در قیمت تمام شده وضعیت کنونی محاسبه کرد).

در نهایت احتمال دارد ترکیبی از راهکارهای فوق مورد استفاده قرار گیرد.

به امید اینکه این طرح پر پیچ و خم که در دوران شهردار قبلی با انتخاب دو شرکت فوریو و آرمان، با خواب سرمایه حداقل چهار ماهه و تأخیر 18 ماهه پروژه مورد بی مهری قرار گرفته است، و در دوران شورای دور چهارم و شهردار فعلی نیز شهرداری نتوانسته است حتی یک قسط سود اوراق را پرداخت کند؛ حداقل بتواند به بخشی از اهداف متصوره خود دست یابد.

کد خبر: 17217


۱۰ دیدگاه

 • ناشناس
  ناشناس: 12-22-2015 . 9:26 ب.ظ :

  اقای باغبانی دلسوز!
  اینها یعنی چی!؟
  چرا در لفافه ایراد سخن میکنید؟
  جریان را به زبان ساده بیان کنید تا بدانیم جریان از چه قراره.
  لطفا….

  پاسخ دهید

  • باغبانی
   باغبانی: 12-27-2015 . 7:58 ب.ظ :

   سلام بزرگوار
   تقریبا همه ابعاد مبهم و اشتباهات و خطاها ذکر کشده است. برای تمامی بندها مدرک مستدل و قانونی موجود است.

   پاسخ دهید

  • وجدان بيدار
   وجدان بيدار: 12-23-2015 . 12:17 ق.ظ :

   ممنون جناب باغباني ، با اين توضيحات ارايه شده و تخلفات عامدانه مسولين ذيربط شهرداري وقت،خيلي دلم ميخواد از دادستان محترم بپرسم كة” پس مدعي العمومها كجايند؟

   پاسخ دهید

   • احمد
    احمد: 12-24-2015 . 11:51 ق.ظ :

    با سلام

    متاسفانه در شهرستان سقز فقط بلدید مجتمعهای تجاری با هزینه های گزاف و بیهوده درست کنید هیچ و قت بر اساس یک تفکر درست و اساسی عمل نمی کنید. به عنوان مثال هر وقت با کسی از مسوولین شهرداری صحبت می کنید بلافاصله میگه که واسه ی سر برج نمیتونیم حقوق پرسنل را بدهیم. خوب انسهانهای با تفکر چرا نمیایید یک کاری راه اندازی کنید که درامد ثابت داشته باشید و دیگر سفره گدایی پهن نکنید؟؟ همین پارک حاشیه بهترین مکان برای انجام کارهای است که بتوان از آنها درامدزایی کرد ولی شما فقط پاساژدرست کردن بلد هستید چون نمیتوانید فکر کنید فقط دنبال این هستید که از یک جای پولی گیرتون بیاد.

    پاسخ دهید

    • احمد محمدی
     احمد محمدی: 12-25-2015 . 1:22 ق.ظ :

     ریز و سلاوی تایبه ت بو کاک ” محمد باغبانی ” . . ئاشکرا کردنی گه نده لی و ئاگادار کردنه وه ی خه لک و جه ماوه ر سه باره ت به و شته ، پیم وابی ئه رکی سه ر شانی هه مووانه ، جا ئه گه ر ئه و گه نده لیانه له لایه ن جیگه ییک وه ک ” شاره داری” ه وه بیت ، ئه و ده م ئیتر ئه ندامانی ” شورای شار ” به رامبه ر به و کیشه یه به هیچ شیوه ییک نابی بیده نگ و بی هه لویست بن . . که وایه ئه م کاره ی کاک محمد ، هه نگاویکی بویرانه و ئه رک ناسانه یه که جیگه ی ریز و پی زانینیکی زوره و ئه بی له مه و به دوا شیوازی ئاوا بی به ره وتیکی سه ره کی و بنه ره تی له لایه ن ئه ندامانی دیکه ی شورای شار . . . هیوادارم جه نابی باغه بانی خوشه ویست هه ر وا بویر و لایه نگری خه لک بیت نه ک لایه نگری دزی و گه نده لی و . . .  

     پاسخ دهید

     • باغبانی
      باغبانی: 12-27-2015 . 8:02 ب.ظ :

      ریزی تایبه ت
      کاک ئه حمه دی خوشه ویست .
      ئه رکی سه ر شانه و به س.
      ئه مجاره یان هه موو شتیک به راشکاوی وتراوه به قه ولیک مووم له ماس کیشراوه.

      پاسخ دهید

     • Azad
      Azad: 12-25-2015 . 8:15 ب.ظ :

      اینجاست که باید نوشت و ندا سر داد :«برگی زرین دیگر از افتخارات شورای اسلامی شهر و شهرداری محترم»
      برادر من جناب باغبانی بس کنید این عوام فریبی را مگر شما عضو شورای شهر نیستید؟؟ این تخلفات به شما و همکارانتان نیز مربوط می شود!! مگر شهردار را بنده یا همشهریان مظلوم بنده انتخاب کردن؟؟؟ با رای مستقیم شما حضرات انتخاب شده اند!!! مگر شما ناظر نیستید بر عملکرد شهرداری؟؟؟ پس، چرا توپ را به هوا شوت می کنید؟؟ شما باید(قانونا و شرعا موظف هستید) پیگیر باشید!! البته در سایت شارنیوز یا هر سایت دیگری!! بلکه در نهاد مربوطه!1و در صورت نیاز و لازم بودن مراجع قانونی!!
      من متعجب با وجود این همه ایراد به شهرداری و زیردستان ایشان چرا کما کان ایشان یکه تازی می کنند؟؟ یادآوری می کنم در دو هفته گذشته این دومین بیانیه از طرف اعضای محترم شورای علیه شهردار و اعمال ایشان است!!!
      کاش اندکی به وجدان خود رجوع می کردید
      انسان بودنم آرزو است…

      پاسخ دهید

      • باغبانی
       باغبانی: 12-28-2015 . 12:50 ق.ظ :

       بزرگوار
       جسارتا ایرادهای گزارش فوق مربوطه به شهردار قبلی و شورای شهر قبلی(دور سوم) است اگر ملاحظه بفرمایید داستان از سال 90 شروع شده.
       ضمنا اینجانب بعنوان یک عضو شورا تمام توان خود را برای معرفی این طرح و جنبه های مثبت و منفی آن بکار برده ام. طرحی که هنگام روی کار آمدن ما در شهریور 92 فقط دو نفر از جزئیات آن خبر داشتند اما اکنون با انتشار پنج گزارش دوره ای توسط اینجانب؛ هر شهروند علاقمند به موضوع می داند که چه اتفاقاتی افتاده و چه کم کارهایی شده است.
       بازهم جسارتا یادآوری می کنم در گزارش فوق نکات منفی و نقدهای وارده بر طرحی در زمان شهردار و شورای قبلی ذکر شده است.
       قضاوت با شهروندان عزیز و فهیم

       پاسخ دهید

      • فرهاد
       فرهاد: 12-27-2015 . 9:12 ب.ظ :

       ویرای ده س خوشی له کاک موحه ممد باغبانی . کوسه چو بو ریش سمیلیشی نا بانی ؟؟!!! ئه ندامانی شورا تو خوا بی ده نگی هه تا که ی ؟؟ !! ( له گه ل هه موتانمانا نی یه چون چه ن که سیکتان هه ر بی ده نگن و هیچیان بو وتن نی یه

       پاسخ دهید

       • قندیل
        قندیل: 12-30-2015 . 7:34 ب.ظ :

        جناب باغبانی بیان مشکلات راه حل نیست ، لطفا به فکر راه حل باشید. بعدشم شما دارید از شهردار و شورای قبلی بدتر عمل میکنید که !؟ چون تا الان معلوم نیست پول مردم سقز در این دو سال برای کدام پروژه ها هزینه شده؟! همه وعده های داده شده ( سه پل روگذر هتل10 طبقه پارکینگ 7 طبقه بلوار 45 متری و … در حد حرف باقی مانده. الا هم درست نیست برای اجرای پل روگذر بلوار کردستان ، مغازه های تجاری ازادی را حراج کنید پس پول عوارض و سایر پولهای پرداختی مردم سقز کجا میره ؟!؟ متاسفانه شما دارید بدتر از شورای قبل کار میکنید و هیچ نظارتی هم بر شهردار و وعده هاش ندارید متاسفانه… !؟!

        پاسخ دهید