شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۷/۰۳/۱۴۰۱
چهارشنبه، 30th دسامبر 2015
12:51 ق.ظ

شادی آوردی ای امید سپید

بعد از مدتی حاکم شدن هوای سرد و خشک، از بامداد روز چهارشنبه بارش مجدد برف آغاز شد تا دوباره هوایی لطیف شهر را در بر بگیرد. به گزارش هواشناسی استان کردستان، حجم برف باریده شده، 5 سانتی متر بود که این میزان بیشترین بارش را در استان به خود اختصاص داد. در کل با احتساب برف کهنه و برف نو، ارتفاع مجموع برف موجود به 15 سانتی متر می رسد و البته بعد از مدت ها هوای سقز حدود منفی 3 تا 5 درجه گزارش شد. عکسهای زیر را خبرنگاران شارنیوز از گوشه و کنار شهر تهیه کرده اند.

barfdey94 (7)

barfdey94 (8)

barfdey94 (6)

barfdey94 (5)

barfdey94 (4)

barfdey94 (3)

barfdey94 (2)

barfdey94 (1)

کد خبر: 17458