شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱
یکشنبه، 3rd ژانویه 2016
11:17 ب.ظ

انتخابات مجلس و اهميت آن در كردستان

نویسنده ی مقاله
ابراهیم شریف پور

با پايان يافتن مهلت قانونى ثبت نام از داوطلبان نمايندگى دهمين دوره مجلس شوراى اسلامى كه با استقبال بى سابقه اى در كشور و استان كردستان مواجه شد،يگ گام ديگر به موعد برگزارى انتخابات نزديك و كار بررسى صلاحيت داوطلبان در هيئت هاى اجرايى و پس از آن نظارت برابر برنامه زمانبندى شروع گرديد.وجه بارز و مشخصه ثبت نام نامزدها در روزهاى اخير ورود جوانان تحصيلكرده و علاقمندى به عرصه بود كه با احساس مسئوليت، آستين ها را بالا زده و كمر همت را بسته اند تا پس از طى مراحل مندرج در قانون خود را در معرض رأى و انتخاب شهروندان قرار دهند.اين افزايش تعداد داوطلبان حاكى از جنب و جوش و شور و نشاط در ميان احزاب،سياستمداران، فعالان سياسى و اجتماعى،نخبگان و اقشار مختلف جامعه و جمع شدن آنان حول ائتلاف نانوشته ايست كه اصلاح روند ناصواب و خرد گريز حاكم بر مجلس فعلى،هدف اصلى آن بحساب مى آيد.در استان كردستان نيز تلاش براى تغيير فضاى حاكم بر مجلس و انتخاب نمايندگانى كه هم شايستگى وكالت مردم را داشته و هم با شأن و جايگاه مجلس سنخيت و تناسب داشته باشند، به اولويتى غير قابل تغيير در ميان نخبگان و فعالان مدنى تبديل شده است و ثبت نام ١٥ نماينده ادوار در كنار چهره هاى مطرح،جديد و باانگيزه شاهدى بر اين مدعا بوده و در صورتيكه مراحل بعدى انتخابات مر قانون انجام شود،چشم انداز مطلوب و اميدواركننده اى براى حضور آحاد مردم در پاى صندوقهاى رأى در پيش روست.رفتار خردمندانه و هوشيارانه مردم كردستان در انتخابات هاى مختلف و نگاه آنها به صندوق آرا شايد در مقاطعى بنا به دلايلى معنى دار شاهد افت مشاركت و رويگردانى آنها از صندوق آرا بوده باشد اما فهم و دركشان همواره الهام گرفته از عقل و خرد و مبتنى بر سياست ورزى خردمندانه بوده و از حداقل فرصتهاى ممكن و بوجود آمده براى احقاق حقوق مسلم و قانونى خود استفاده نموده اند.

حال كه نام نويسى از داوطلبان با اقبال عمومى مواجه و چهره هاى مطرح،شاخص و توانمند استان از سلايق و طيفهاى متنوع و متفاوت وارد كارزار انتخابات شده اند،تمام توجهات به عملكرد هيئت هاى اجرايى و بويژه نظارت معطوف گرديده است.هرچند گام اول عملكرد هـيئت هاى نظارت در رد صلاحيت گسترده معتمدين معرفى شده توسط فرمانداران،بر خلاف انتظار بود و چشم انداز پيش رو و خوشبينى هاى موجود در بررسى صلاحيتها را تا حدودى با ابهام مواجه نمود اما در عين حال نمى توان از خطاى فاحش برخى از فرمانداران و نمايندگان عالى دولت تدبير و اميد در اين شهرستانها نيز چشم پوشى نمود كه با بى تدبيرى و كج سليقه اى ،كار هيئت هاى نظارت را آسان و از معرفى چهره هاى اصلاح طلب و حاميان دولت تدبير و اميد در بعضى شهرستانها براى حضور آنان در هيئت هاى اجرايى امتناع ورزيدند كه اين محافظه كارى بى خود و بى مورد و فاقد توجيه جاى تأسف است.

با توجه به حساسيتهاى افكار عمومى نسبت به برگزارى سالم،آزاد و رقابتى انتخابات على الخصوص در كردستان،اهميت اين موضوع در اين نوشته و ضرورت توجه مجريان و ناظران از چند زاويه به شرح ذيل مورد واكاوى قرار گرفته كه اميد است مؤثر و مفيد به فايده واقع شود:

١-در كردستان هر چند بسيارى از انتظارات و خواسته ها محقق نشده و احتمالاً محقق هم نخواهد شد اما اقبال عمومى در انتخابهاى مختلف و در بيشتر مواقع به سوى كانديداهاى اصلاح طلب بوده است و از طرفى تجربه نشان داده است كه جريان مخالف اصلاحات و اعتدال در آستانه انتخابات بيشتر از هر زمان ديگر قواعد رقابت سالم را بهم زده و فضا را بر طيف مقابل خود تنگ مى نمايند لذا در چنين مواقعى تأييد صلاحيتها به موضوعى مهم و ارزشمند تبديل شده و به ملاك و معيارى براى ارزيابى بى طرفى و يا احياناً جانبدارى مجريان و ناظران از كانديدا و يا طيف خاصى تبديل ميگردد.عقل و خرد حكم مى كند كه دلواپسان و افراطيون و حتى نمايندگان فعلى با منطق در عرصه از هويت خود دفاع و قبل از آنكه با توسل به هيئتهاى نظارت و شوراى نگهبان در صدد پرونده سازى بمنظور حذف رقباى خود برآيند،در فكر خدمت به مردم بوده و با ارائه كارنامه عملكرد خود،قضاوت و داورى را به مردم سپرده و آنها را مجاب و قانع تا به رقيبان آنها رأى ندهند تا سيه روى شود هر كه در او غش باشد!

٢-آگاهان و فعالان سياسى بر اين باورند كه وظيفه دولت صرفاً برگزارى انتخابات نيست.دولت بمنظور شور و نشاط اجتماعى در برگزارى انتخابات وظايفى را عهده دار بوده كه بايد براى محقق شدن آن ايفاى نقش نمايد.رييس جمهور در ديدار با مديران و كاركنان وزارت اطلاعات به نكات مهمى اشاره كه اگر به آن توجه و عمل گردد بخش بزرگى از انتظارات جامعه از دولت منتخب خود برآورده مى شود.ايشان با تأكيد بر حق الناس بودن رأى مردم گفت:«حق الناس تنها به معنى حفظ رأى مردم نيست بلكه بايد كمك كنيم تا همه كسانيكه طبق قانون صالح هستند بتوانند در عرصه رقابت حضور پيدا كنتد.»آقاى روحانى قبل از آن و در آيين افتتاح بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها گفته بود كه:«بايد تلاش كنيم براى حركتهاى اقتصادى و سياسى جامعه اميدوارى بوجود آيد.اسفند ماه در پيش است و بايد همه را اميدوار كنيم كه به پاى صندوقهاى رأى بيايند همه بايد بتوانند افراد مورد نظرشان را در ليست هاى انتخاباتى ببينند.»

بنابراين متوليان انتخابات بايد براى عمل به توصيه هاى رييس جمهور و ايجاد “احساس اميد در جامعه ” بر صحت روند انتخابات و بررسى صلاحيتها نظاره گر بوده و با لابى گرى و رايزنى و فشار براى اعمال قانون و عمل به آن،هزينه اعمال سلايق شخصى و جناحى را در رد صلاحيتهاى احتمالى بالا ببرند. اكنون كه با اقبال بوجود آمده احتمال مشاركت قابل قبول با حضور همه سلايق در انتخابات پيش رو متصور است و در سالى كه بنام همدلى و همزبانى نامگذارى شده است بايد با الگو قرار دادن اين نامگذارى و تمسك دقيق به قانون،زمينه بوجود آمدن مجلسى نقاد اما همراه با دولت،مخالف فساد،دلسوز و مورد اعتماد و اطمينان مردم و متشكل از خبرگان فكرى جامعه را مهيا نمايند.بدين منظور بر دولت فرض و واجب است كه با دفاع از حقوق تك تك نامزدها،مانع از وارد شدن خدشه بر انسجام اجتماعى شكل گرفته و اميد و نشاطى كه حول محور اعتدال در جامعه بوجود آمده است،گردد.تجربه نشان داده است مشاركت حداكثرى متضمن افزايش سرمايه و رفاه اجتماعى و باعث دوام و قوام وحدت و امنيت بوده و بهترين،مؤثرترين و كم هزينه ترين راه تأمين امنيت است.در كردستان مردم بارها و به كرات در مقاطع مختلف حسن نيت خود را در اين زمينه به نظام و مسئولين نشان داده اند و اكنون نوبت حاكميت و نظام است كه به اين حسن نيت اعتماد نموده و بصورت شايسته به آن پاسخ گويند.

٣-انتخابات مجلس دهم براى مردم كردستان بويژه اهالى شهرستانهاى سقز و بانه از جهات بسيارى تداعى گر و يادآور انتخابات مجلس ششم است.نسيم اصلاحات در آن دوران كم كم در حال وزيدن در فضاى سياسى،اجتماعى و فرهنگى استان بود و به مدد دولت اصلاحات ،گشايش قابل قبول و ملموسى در عرصه هاى مدنى استان بوجود آمده و شور و نشاط زايد الوصفى بر حيات سياسى و اجتماعى مردم اين استان مستولى گرديده بود. چشم انداز روشن اصلاحات و تحولات مثبت ناشى از آن در استان تا آن اندازه مؤثر و كارآمد بود كه احزاب اپوزسيون براى جا نماندن از موج بوجود آمده توسط مردم ناچار به همراهى شده و مردم را دعوت به شركت در انتخابات شوراها و مجلس ششم نمودند.در چنين شرايطى مردم كردستان و به صورت خاص اهالى سقز و بانه با شوق و علاقه به استقبال انتخابات مجلس ششم رفته و با رأى بسيار بالا نماينده و منتخب خود را برگزيدند اما در كمال تعجب و ناباورى، نتيجه انتخابات بدون ارائه هيچگونه دليل و مستندى باطل و شيرينى نتيجه انتخابات را به كام مردم تلخ و افكار عمومى استان و اين دو شهرستان را در بهت و سكوت فرو برده و آب سردى بر آنهمه هيجان عقلانى و خردمندانه بوجود آمده در ميان مردم ريخته شد.

در اين زمينه جناب آقاى دكتر رمضانزاده استاندار وقت كردستان طى سخنانى كه در هفته نامه سيروان مورخ٧٩/١٢/١٥ به چاپ رسيد اظهار نمود:«تنها جايى كه بدون بازشمارى حتى يك رأى انتخاباتش باطل شد،حوزه سقز و بانه بود چرا كه در سه مرحله بازرسى حتى يك صندوق هم باز نشد و تا بحال هم هيچ دليلى براى ابطال آن از سوى مراجع ذيربط ابلاغ نشده است.»*

در همين زمينه آمارها هم از عكس العمل تند و شديد مردم به اين دهن كجى كه با رأى و خواست آنها صورت گرفته بود،حكايت داشت.برابر آمارهاى موجود،در انتخابات هفتمين دوره انتخابات رياست جمهورى از ١٦٧٩٨٥ نفر واجد شرايط شركت در شهرستانهاى بانه و سقز ١٤٤١٢٢ نفر يعنى حدود ٨٥٪ واجدين شرايط شركت داشته اند اما در انتخابات هشتمين دوره رياست جمهورى كه بصورت همزمان با انتخابات مياندوره اى مجلس ششم برگزار شد از مجموع ٢٠٢٥١٧ نفر از واجدين شرايط تنها ٩٣١٩٧ نفر يعنى ٤٩/٧٩٪ در انتخابات شركت نمودند.همچنين در انتخابات دوره ششم مجلس مشاركت كشورى ٦٧/٣٥٪ بود كه اين رقم در كردستان به ٧٠/١٨٪ رسيد در حاليكه در انتخابات مجلس هفتم بدليل ابطال انتخابات بانه و سقز و رد صلاحيت هاى گسترده افراد اصلاح طلب در سطح استان درصد مشاركت به ٣٢/٦٪ رسيد.

مرورى بر اعداد و ارقام صدرالذكر بيانگر كاهش شديد و معنادار مشاركت اهالى استان خصوصاً اهالى اين دو شهرستان بوده كه زخم آن عليرغم گذشت ١٦ سال از آن اتفاق تلخ هنوز التيام نيافته و مردم از آن به تلخى و سختى ياد مى كنند و بايد به نحو مطلوب جبران شود و انتظار اين است كه در مميزى صلاحيتها در اين دوره از انتخابات حداكثر تساهل،تسامح،روادارى و همراهى با خواست و اراده مردم مبذول تا اين خاطره تلخ در اذهان پاك و رخدادهاى شيرين جاى آنرا بگيرد.حاكميت بايد با درك حساسيت هاى موجود،نهادهاى نظارتى را مجاب تا با نصب العين قرار دادن قانون و تأييد افراد شايسته و مورد وثوق مردم ،از راديكاليزه شدن فضاى سياسى و اجتماعى استان كه افراطيون بيشترين بهره را از آن برده و اصلاح طلبان و اعتدال گرايان و كسانى را كه علاقمند به فعاليت در چارچوب قانونى هستند را به حاشيه مى راند،جلوگيرى نمايد تا حق كردستان كه در ازناى تاريخ همواره در دفاع از ايران افتخار آفرين بوده است به بهترين شكل ممكن ادا گردد.اين عرصه اى است كه برد و باخت در آن معنى و مفهومى نداشته و در صورت تن دادن حاكميت به الزامات آن ،مصداق عينى و بارز رقابتى بوده كه طرفين در آن برنده و از مزايا و محاسن آن بهرمند مى گردند و در غير اينصورت هر دو طرف ماجرا بازنده و متضررند.

٤-با توجه تحولات جارى در عرصه منطقه اى و بين المللى و نقش پر رنگ و بى نظير كردها در اين تحولات،امروزه كردها به بازيگران بى بديلى مبدل شده اند كه نه قابل چشم پوشى و انكار بوده و نه هيچ قدرت منطقه اى و حتى بين المللى قادر مى باشد نقش آنها را ايفا نمايد و براى اولين بار در تاريخ كردها به مثابه يك مجموعه ى بهم پيوسته ،بر سياست خارجى كشورهاى منطقه و قدرت هاى جهانى مؤثرند.در حال حاضر كردها يك تنه بار مقابله با داعش در سوريه و عراق را شجاعانه بدوش گرفته و قادر به تحميل شكست هاى سنگين به آن در جبهه هاى مختلف شده اند اما نوع مواجهه چندين كشور منطقه بويژه تركيه و عراق كه كردها در آن اقليتى نيرومند و تأثير گذار محسوب مى گردد از سر درايت و عقلانيت نبوده و نمى باشد.در تركيه كه از ابتدا هويت كردى در آن كشور انكار مى شد با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و دادن امتيازاتى به كردها آنها را وارد روند مذاكرات سياسى نمود كه تا حدودى پيشرفت هم داشت اما پس از برگزارى انتخابات پارلمانى اخير كه AKP در آن اكثريت لازم براى تشكيل دولت را از دست داد و حزب دمكراتيك خلقها در آن قادر به بدست آوردن ١٣٪ آرا شد و از سوى ديگر بدنبال زياده خواهى هاى اردوغان و تلاش او براى واگذارى اختيارات بيشتر به او در مسند رياست جمهورى كه با شكست مواجه شد، روند مذاكرات با كردها نيز به بن بست رسيده و موج جديدى از خشونت هاى تند را به كردهاى تركيه تحميل كه تلفات جانى سنگينى را نيز بر غير نظاميان و شهروندان كرد تركيه وارد و اعتراضات گسترده اى نيز در پى داشته است. در عراق نيز تقابل ميان حكومت اقليم كردستان و دولت مركزى بر سر پاره اى مسائل و اختلافات اساسى همچنان باقى و چشم انداز روشنى براى حل آن حداقل در كوتاه مدت وجود ندارد و در سوريه نيز نقش آفرينى ممتاز كردها و مبارزه آنها با تروريست هاى داعش همواره با نگرانى و مخالفت آشكار تركها مواجه بوده است.

مجموعه چنين تحولات و اتفاقاتى در خصوص موضوع كردها و الزامات و مقتضيات متناسب با آن و از طرفى تنوع قوميتى و مذهبى موجود در ايران،بهترين فرصت را براى كشور فراهم تا بتواند با توجه به قرابت نژادى و تاريخى كردها با ايرانيان،مناسب ترين،كاربردى ترين،بهترين و اخلاقى ترين الگو را براى همگرايى،همزيستى و انسجام با اقوام و مذاهب على الخصوص كردها را به ساير كشورها ارائه و معرفى نمايدو لازمه بوجود آمدن اين مهم سعه صدر،تعامل و مدارا بمنظور راهيابى چهره هاى اصلاح طلب و حتى منتقد به پارلمان در مقطع زمانى فعلى و پرهيز و اجتناب از هرگونه اقدام حساسيت زا از سوى حاكميت در مناطق قومى و مذهبى مى باشد.تحقق چنين الگويى از حكمرانى مى تواند ايران را يك قدم ديگر در سياست تنش زدايى در سطح ملى و بين المللى به موفقيت نزديك و رهنمون سازد.

در پايان نوشته خود را با درج قسمتهايى از بيانيه شوراى عالى سياستگذارى اصلاح طلبان به پايان مى برم و بر ضرورت و اجراى آن مخصوصاً در كردستان تأكيد مى كنم.در بخشى از اين بيانيه آمده است:«همه دستگاههاى حاكميتى مسئول برگزارى انتخابات بايد در جهت حفظ و افزايش اعتماد عمومى،وحدت و يكپارچگى ملى و تحقق مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات با آماده سازى زمينه هاى مناسب براى برگزارى انتخابات پر شور تنها بر اساس مستندات قانونى به بررسى و تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخابات بپردازند تا شاهد انتخاباتى با شگوه و قانونمند باشيم.»

* اين قسمت از سخنان جناب آقاى دكتر رمضانزاده استاندار وقت كردستان و آمارهاى مندرج در قسمتهاى بعدى را از پژوهشى تحت عنوان”بررسى روند مشاركت شهروندان استان كردستان در انتخابات رياست جمهورى ٨٤-١٣٧٦،مندرج در فصلنامه ژئو پلتيك،ماه هفتم، شماره اول ،بهار ١٣٩٠ برداشت و نقل نموده ام.کد خبر: 17514یک دیدگاه