شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۰/۰۵/۱۴۰۱
جمعه، 22nd ژانویه 2016
4:10 ب.ظ

“دیمانه “ی شعر کلاسیک برگزار شد

انجمن فرهنگی ادبی هنری مولوی کرد سقز در ادامه ی برنامه های ماهانه ی خود تحت عنوان “دیمانه” اینبار برنامه ای با موضوع شعرخوانی شاعران کلاسیک نویس، مراسمی را در عصر روز سه شنبه 29 دی ماه در سالن ارشاد برگزار کرد. مراسم با خیر مقدم زاهد آرمی عضو هیئت امنای انجمن آغاز شد و سپس 10 شاعر از شهرهای سقز، بوکان و دیواندره برای ارائه ی اشعار کلاسیکشان در قالبهای غزل و مثنوی و رباعی به پشت تریبون رفتند. شاعرانی چون امین گردیگلانی، احمد یاسینی، مسعود حق طلب، ذکریا امیری، گزیزه فتحی، عبدالخالق رحمانی، ابراهیم اسماعیل پور، کامیل شریف پور، عدنان یار احمدی وعطا صالحپور با ارائه ی اثر به انجمن مولوی آثارشان را قرائت کردند. در ادامه ی مراسم با توجه به داوری آثار ارسالی توسط هیئت داوران که عبارت بودند از آزاد سید ابراهیمی، هه ژان بابامیری و سعید نجاری، سه اثر از نظر این داوران برگزیده شد و از دو نفر نیز تقدیر بعمل آوردند. dimanehsher برگزیدگان عبارت بودند از: 1-تقدیر از امین گردگیلانی؛وی به عنوان شاعر مهمان حضور پیدا کرده بود و شعرهای او در بخش داوری قرار نداشت. 2- تقدیر از عطا صالحپور آثار برتر با توجه به رای داوران -گزیزه فتحی برای غزل راز -عبدالخالق رحمانی برای ترجمه مثنوی ای از مولوی -غزل ئه م شاره عدنان یار احمدیکد خبر: 17741