شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۵/۱۴۰۱
جمعه، 22nd ژانویه 2016
4:20 ب.ظ
واکنش به رد صلاحیت ها

نه تسلیم ونه ستیهندگی

نویسنده ی مقاله
عبدالله لطیف پور

بعد ازاعلام نتایج بررسی صلاحیّت داوطلبان نمایندگی مجلس و رد صلاحیّت های گسترده , علی الععموم گرد یأس و دلمردگی و ناامیدی بر جان و روان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی نشسته و عده ای با توجه به وضعیت پیش آمده تصور می¬کنند که انتخابات برای کاندیدا یا کاندیداهای خاصی ،مهندسی شده و دیگر کار تمام است و متاسفانه خواندن این آیه های یاس می¬تواند بر باورها و داوری¬های مردم عادی نیز تاثیر بگذارد .

تسلیم زودهنگام در برابر آنچه اتفاق افتاده است و دست روی دست گذاشتن و منفعل بودن،علاوه بر اینکه باعث فرصت سوزی هایی هم می¬گردد خود به خود نتیجه¬ای را که مورد نظر و انتظار برخی از کاندیداهاست رقم می¬زند و رقابت را بی معنی کرده و در این میان آن هایی که متضرر می گردند در درجه ی اول مردم اند و در ثانی کاندیداهایی حاضر در رقابت و نهایتاً اعتماد و منافع عمومی دچار بیشترین خسران می گردند .

در شرایط فعلی ، فعالان سیاسی اصلاح طلب را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد :

1) نخست گروهی که از فردای اعلام نتایج بر کوس یاس و ناامیدی می کوبند و انگیزه و توانی برای فعالیت بیشتر نمی بینند و به نوعی به سرخوردگی رسیده اند و کار را تمام شده و مهندسی شده می دانند

2) گروه دوم افرادی هستند که معتقدند به نوعی با نظارت استصوابی که امری محتوم است باید کنار آمد و بدیل هایی ولواینکه ویژگی های اصلاح طلبی را در کمترین حد هم داشته باشند باید در آستین داشت و به حمایت از آن ها پرداخت و البته مشروط بر اینکه از این افراد میثاق ها و تعهد ها یی هم گرفت .

3) گروه سوم کسانی هستند که به تعبیر سعید حجاریان ، معتقدند که « نباید در برابر تیغ استصواب کرنش کرد »و همچنین اینان شایسته نمی دانند که مانند گروه دوم با نگرشی پراگماتیستی بر امر سیاست بنگرند و از ستیهندگی جریان های سیاسی بکاهند .

با عنایت به تقسیم بندی فوق می توان شیوه ی رفتار سیاسی هرسه گروه را به طور کلی در عناوینی چون تسلیم و انفعال ، تعامل و تقلیل گرایی و شکیبایی و نهایتاً ستیهندگی و قهر و نهایتاً تحریم یا بی تفاوتی نسبت به انتخابات ، طبقه بندی کرد .

اینک بیشتر از یک ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده است ،گروه های اصول گرا با توجه به اینکه هم امکانات و موقعیت های بیشتری در اختیار دارند و هم کاندیداهای تایید شده ی بیشتری دارند و از طرفی اتحاد و هماهنگی بین آن ها هم بیشتر و بهتر است از موقعیت بهتری نسبت به اصلاح طلبان برخوردارند اما از طرفی دیگر اصلاح طلبان نیز با توجه به اینکه تجربه سیاسی و مدیریتی اصول گرایان در شهرستان، چندان موفق نبوده و از طرفی دیگر دولت هم به نوعی بایستی نسبت به آن ها سمپاتی داشته باشد ،علی رغم اینکه تمامی داوطلبان آن ها رد صلاحیت شده اند ، اما درصورت تایید گزینه هایی از افراد این جریان احتمال و شانس پیروزی فراوانی در انتخابات دارند هرچند متاسفانه اختلافات داخلی اصلاح طلبان هم متاسفانه یکی از عواملی است که می تواند ناکامی بزرگی را برای آن ها رقم بزند .

اصلاح طلبان از یک طرف از مسیرهای قانونی باید به دنبال گرفتن صلاحیت برای حداقل تعدادی از کاندیداهای خود باشند و هنوز هم تا حد زیادی امید به بازگشت تعداد زیادی از چهره های اصلاح طلب وجود دارد اما حتی در صورتی که هیچ کدام از کاندیداهای آن ها تایید نشوند ضروری می نماید که ازافرادی حمایت کنند که دارای سلامت نفس و توان و تخصص لازم و متعهد به حقوق مردم و منافع عمومی باشد ودر میان افراد تایید شده گزینه هایی هم ـ هرچند به صورت حداقلی ـ وجود دارند و حتی در صورت تحقق نیافتن هیچ کدام از این شرایط شاید آن ها کاندیدایی را معرفی نکنند و اختیار انتخاب را به خود مردم بدهند اما تا رسیدن به سرحد یاس و ناامیدی شایسته نیست که گوش به آیه های یاس و بسپارند بلکه باید با اتحاد و نادیده گرفتن دلخوری ها و اختلافات، محکم و قوی در صحنه حضور داشته باشند و میدان را برای جولان دیگران خالی نکنند . قطعاً تاریخ و آیندگان رفتار ما را ثبت خواهد کرد و در مورد رفتارمان به قضاوت می نشینند .

در خاتمه از خداوند بزرگ طلب موفقیت را برای هرآن داوطلبی داریم که از رای و اعتماد مردم زحمت کش و مظلوم و محروم جامعه و شهر و دیار ما برای رفع محرومیت و مظلومیت آن ها استفاده می کند و رای مردم را صرفاً پلکان ترقی اقتصادی و سیاسی خود قرار نمی دهد .

کد خبر: 17746