شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۵/۱۴۰۱
دوشنبه، 1st فوریه 2016
12:50 ق.ظ
چشم انداز سقز بعد از الحاق 295 هکتار به محدوده آن

شهری بدون سکونت گاه های غیر رسمی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: با اجرای نقشه های مصوب شورای عالی شهرسازی و ایجاد ظرفیت های جدید در توسعه شهری شهر سقز، این شهر در آینده به عنوان شهری با توسعه موزون و بدون وجود سکونتگاه های غیر رسمی، حرکتی رو به رشد خود را طی خواهد کرد. اجرای نقشه های شورای عالی شهرسازی موجب توسعه موزون سقز می شود

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری افزود: پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز مصوبات کمیته نظارت و راهبری و تدوین نقشه راه استان کردستان، الحاق 295 هکتار از اراضی و ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح جامع مصوب شهر سقز ابلاغ شده است.

وی از این اقدام به عنوان حرکتی پیشگام در شهرسازی و مدیریت شهری یاد کرد و ادامه داد: در قالب محدوده مصوب شورای عالی شهرسازی، مساحت طرح جامع شهر سقز از یکهزار و 514 هکتار به یک هزار و 809 هکتار افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: بر پایه محدوده الحاقی مجموعه مساحتی بیش از 139 هکتار مسکونی ناخالص به محدوده الحاق می شود که با احتساب 50 درصد از محدوده مذکور به صورت خالص مسکونی مساحت 69.5 هکتار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تراکم 455 نفر در هکتار جمعیتی بیش از 31 هزار نفر را در افق طرح در خود جای خواهد داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از تصویب طرح تفصیلی محله تازه آباد در کمیسیون ماده پنج شهر سقز نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبات کمیته نظارت و راهبری و تدوین نقشه راه استان و پیرو ابلاغ محدوده الحاقی محله تازه آباد از طریق استاندار کردستان، طرح تفصیلی محله تازه آباد با محدوده 68 هکتار در جلسه کمیسیون ماده پنج استان کردستان مطرح شد و طرح تفصیلی با رویکرد ساماندهی ساخت و سازهای موجود مورد تصویب قرار گرفت.

قادری افزود: یکی از ویژگی های طرح مصوب تاکید بر حفظ اراضی زراعی خارج از محدوده مصوب شورای عالی، حفظ محدوده 68 هکتاری به عنوان محدوده مصوب نهایی و ایجاد حریم سبز به عمق 50 متر در اطراف محدوده الحاقی به عنوان عامل جلوگیری کننده از ساخت و ساز غیر مجاز است.

وی ادامه داد: همچنین در طرح تصویبی سعی شده با ایجاد خدمات عمومی در داخل زیر محله های پیشنهادی بر اساس نرم های شهرسازی و با رعایت سرانه های خدمات عمومی بخشی از کمبود های موجود با تامین سرانه های عمومی از جمله فضای آموزشی، درمانی، مذهبی و ورزشی و تاسیسات و تجهیزات عمومی در داخل خود محله و با شعاع عملکرد خدمات پیش بینی گردد.

قادری خاطر نشان کرد: با تصویب این طرح و با الحاق 295 هکتاری مصوب شورای عالی مجموع محدوده نهایی شهر سقز با احتساب محدوده قوخ و تازه آباد و محدوده موجود طرح جامع به یک هزار و 955هکتار خواهد رسید.

کد خبر: 17833