شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۱۱/۱۴۰۰
شنبه، 13th فوریه 2016
7:00 ب.ظ

تکذیبیه مدیر عامل و هیات مدیره تعاونی مسکن شهرداری سقز

تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی

و آنچه دانی که نه نیکوش جواب است مگوی…

در خصوص خبر مندرج در سایت خبری شارنیوز به تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ تحت عنوان ( شهرداری، بانک شهر و ماجراهای ادامه دار شورای شهر سقز) که در ان علاوه بر برخی اعضای محترم شورای شهر، تعاونی مسکن شهرداری و اعضای محترم هئیت مدیره آن نیز مورد بازخواست نگارنده مطلب قرار گرفتند؛ بدین وسیله به اطلاع می رساند هر گونه ادعایی مبنی بر واگذاری زمین از تعاونی مسکن کارکنان شهرداری سقز به اعضای محترم شورای اسلامی دوره چهارم شهر سقز، کذب محض و فاقد هر گونه سند بوده و این تعاونی به هیچ عنوان زمین یا برگه واگذاری و یا هر نوع خدماتی را به اعضای شورای دوره ی چهارم شهر سقز ارایه نکرده و موضوع مطرح شده را تاکیدا” کذب محض دانسته، هر چند معتقدیم که از آنجا که طی ماهها و سال های اخیر آنچه در توان داشته ایم خالصانه در طبق اخلاص نهاده و با وصف تمام نامردمی ها و نامهربانیها از تلاش و کوشش صادقانه دست نکشیده ایم لذا از هر گونه نقد های اینچنینی نیز بی گمان روی در هم نخواهیم کشید و به طی طریق خویش ادامه خواهیم داد و خود را ملزم به ارائه هر گونه سند و مدرک به نهادهای مسؤل و ناظر بر قانون تعاونیها دانسته و از سوالات احتمالی شهروندان و مسؤلین محترم نیز استقبال خواهیم نمود. چرا که ایمان داریم که1.

مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری سقز

  1. دریای فراوان نشود تیره به سنگ []
کد خبر: 18007