شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 11th ژانویه 2009
9:35 ب.ظ

رکورد 20 ساعت شنا در استخر

یک شناگر سقزی به رکورد 20 کیلومتر شنا در استخر دست یافت. به گفته رئیس تربیت بدنی سقز این فرد احمد صفری نام دارد که برای اولین بار در مدت 7 ساعت، 20 کیلومتر شنا کرد.کد خبر: 1809