شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 23rd فوریه 2016
1:20 ق.ظ
زاهد شریف پور، جامعه شناس:

مشارکت سیاسی باید تداوم داشته باشد

اهمیت شرکت در انتخابات به عنوان یک فعالیت سیاسی امری است که همه بر آن آگاهی دارند و اهمیت فرایند مشارکت سیاسی در جامعه امری ضروری استو رای دادن یکی از مظاهر آن است و بحث مشارکت باید تداوم داشته باشد .

در آستانه حماسه سیاسی دیگری توسط ملت ایران اسلامی در هفتم اسفند ، ایرنا دیدگاه زاهد شریف پور کارشناس ارشد جامعه شناسی و از فعالان اجتماعی استان کردستان را جویا شده است:

***

– جایگاه رای دادن به عنوان یک فعالیت سیاسی در نظام سیاسی چیست؟

صاحبنظران سیاسی درباره رای دادن نظرهای متفاوتی دارند به عنوان نمونه از نظر ‘مایکل راش’، رأی دادن را می توان کمترین (پایین ترین) شکل فعالیت و مشارکت سیاسی در نظر گرفت، چون نیازمند کمترین تعهد است و به محض اینکه رأی در صندوق انداخته شد ممکن است این نوع مشارکت به پایان برسد.

رأی دادن را می توان کمترین (پایین ترین) شکل فعالیت و مشارکت سیاسی در نظر گرفت، چون نیازمند کمترین تعهد است و به محض اینکه رأی در صندوق انداخته شد ممکن است این نوع مشارکت به پایان برسد.

– پس بحث فرایند مشارکت سیاسی بعد از انتخابات نیز مطرح است؟

بله در انتخابات دیده ایم که مردم پس از روز رأی گیری و مشخص شدن نتایج آرا از ادامه مشارکت کنار کشیده اند و منتظر مانده اند تا انتخابات بعدی فرا رسد، حال آنکه مشارکت سیاسی فرایندی است که قبل، حین و بعد از انتخابات باید ادامه داشته باشد و مردم باید اعمال، گفتار و حرکات منتخب خود را زیر نظر داشته، کنترل و نقد کنند.

از سوی دیگر، برگزاری انتخابات بیانگر این است که قدرت سیاسی همواره از مردم نشأت می گیرد و به خوبی می دانیم که مردم در این سال ها همبستگی خود را از طریق شرکت گسترده در انتخابات ابراز کرده اند و با حضور در پای صندوق های رای به طور روشن نشان داده اند که خواهان جامعه ای دموکراتیک هستند و در صورت وجود عوامل دیگری همچون رقابت آزاد کاندیداها از جناح های مختلف، رسانه ها و مطبوعات مستقل و حداقل آزادی بیان و اندیشه (مهم ترین حق مدنی و سیاسی)، همین مردم و افکار عمومی هستند که عملکرد منتخب را نظاره گر بوده و در انتخاب های آینده نیز عملکرد وی بر نحوه رفتار رأی دهندگان تأثیر گذار خواهد بود.

– برگزاری انتخابات به عنوان یک فرایند سیاسی نشانه چیست؟

در ساختار سیاسی جهان و از جمله ایران، انتخاب و گزینش افراد یکی از اصول دموکراسی محسوب می شود که با مشارکت مردم و در نهایت انتخاب فرد یا افراد منتخب نمود می یابد. در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور میانگین هر ساله یک انتخابات سراسری برگزار شده است و هرباره همگی بر مهم بودن و سرنوشت ساز بودن هریک از انتخابات تأکید داشته اند. انتخابات پیش رو یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز از این امر جدا نخواهند بود. – حق شرکت در انتخابات به عنوان یک امر سیاسی چه اهمیتی دارد؟

یکی از انواع حقوق شهروندی، حقوق سیاسی است که شامل حقوقی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن می شود. این حقوق به آسانی به دست نیامده است بلکه ثمره سال ها تلاش و مبارزه با حکومت ها و افرادی بوده است که قائل به هیچ نوع حقوقی از جمله حق رای همگانی نبودند و هنوز در نقاط مختلفی از جهان هستند مردمانی که برای تحقق این امر دست از مبارزه نشسته اند و این تلاش ها کماکان ادامه دارد.

یکی از انواع حقوق شهروندی، حقوق سیاسی است که شامل حقوقی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن می شود. این حقوق به آسانی به دست نیامده است بلکه ثمره سال ها تلاش و مبارزه با حکومت ها و افرادی بوده است که قائل به هیچ نوع حقوقی از جمله حق رای همگانی نبودند و هنوز در نقاط مختلفی از جهان هستند مردمانی که برای تحقق این امر دست از مبارزه نشسته اند و این تلاش ها کماکان ادامه دارد.

– نقش انتخابات در فرایند گذار به دموکراسی و ضرورت های آن چیست؟

انتخابات و شرکت در آن می تواند نقش مهمی در فرآیند گذار به دموکراسی بر عهده گیرد این در صورتی است که انتخابات و نقش آن در گذار به دموکراسی نزد افکار عمومی روشن شده باشد و مردم آن را امری مهم تلقی کنند و با آگاهی و شناخت دقیق از کسانی که فرصت و توان رقابت به آنان دست داده است شرکت کنند. – اصولا ضرورت اهمیت انتخابات در اعلامیه های جهانی چگونه تعریف و بیان شده است؟

به عنوان مثال طبق بند یک از مادۀ ۲۱ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ‘هرکس حق دارد که در ادارۀ امور کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطتِ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.’ همچنین بند سوم همین ماده اعلام می دارد که ‘اساس و منشأ قدرت و حکومت ارادۀ مردم است.’ این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای مانند آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

کد خبر: 18213