شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۵/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 1st مارس 2016
8:15 ب.ظ

کیهان مسرت و صالح عثمانی از سقز به مرحله جدید اردوی آماده‌سازی اواسپرت بزرگسالان کشور دعوت شدند.  ورزش اواسپرت برگرفته از مهارت‌ها و بازی‌های بومی محلی، نبرد و زورآزمایی و هنرهای اقوام سنتی سرزمین پارس بوده که به شکل امروزی خود درآمده است.کد خبر: 18268