شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
Thursday، 2nd June 2016
9:32 am
به جای "بدرآباد"

حوالی “تاوه قران” محل جدید دفن زباله های شهری

محل دفع زباله و پسماند های شهری یکی از چالش های چند سال اخیر شهر سقز و اهالی روستای بدرآباد -محل کنونی انباشت این زباله ها- بوده است و مسئولان امر همواره به فکر راه چاره ای برای رفع این مشکل و تعیین مکان جدید بوده اند.

به گزارش شارنیوز  مشکلات ورود شیرابه ناشی از ورود پسماند، وجود خطوط انتقال برق فشار قـوی در محـل فعلی دفن، مشکلات اجتماعی و وجود معارضین محـلی چون ساکنین و اهالی روستای بدر آباد، وجود پرندگان کاکایی که امکان جهش سلولی و انتقال انواع بیماری به گونه های مختلف پرندگان را دارا هستند؛ نزدیکی به جاده اصلی سنندج ـ سقز ومنظره نـامناسب آن و نزدیکی به فـرودگاه در حال احداث سقز پرداخت و … به عنوان ایراد های اساسی از محل کنونی ذکر کرده اند که لزوم یافتن مکانی جدید را ضروری می نمایاند.

وبسایت شهرداری سقز گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در این خصوص منتشر کرده است به جلسه با حضور شهردار، معاون خدمات شهری و مشـاوران تهیه طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی پسماند ، اشاره دارد. در این گزارش، کارشناسان ضمن اذغان به اینکه در ۱۰ کیلومتری اطراف سقز محل مناسبی برای دفن زباله نیافته اند، نزدیکی تاوه قران، آلتون ،کانی کبود و جاده سرشیو را مناسـب ترین نقاط جهت این مساله اعلام کرده اند.

گزارش سایت شهرداری را که حاوی جزئیات کاملی از فرآیند طی شده است را در ادامه بخوانید:

در این نشست ضیاءالدین نعمانی شهردار سقز، هدف از تهیه طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر سقز را مکان یابی مناسب با توجه به معیار های زمین شناسی، اجتماعی، ژئومورفولوژی و هیدرولوژِیکی منطبق با آیین نـامه های زیست محیطی بیان نمود و گفت: با توجه به شاخص و پارامترهای در نظر گرفته شده، مکانی که دارای بالاترین بهره وری و کمترین زیان دهی با توجه به معیارهای شناخته شده را داشته باشد،پس از ارائه نظریات کارشناسی و پروسه اداری، وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

سپس مشاور طرح “مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماند شهر سقز’ به مشکلات ورود شیرابه ناشی از ورود پسماند، وجود خطوط انتقال برق فشار قـوی در محـل فعلی دفن، مشکلات اجتماعی و وجود معارضین محـلی چون ساکنین و اهالی روستای بدر آباد، وجود پرندگان کاکایی که امکان جهش سلولی و انتقال انواع بیماری به گونه های مختلف پرندگان را دارا هستند؛ نزدیکی به جاده اصلی سنندج ـ سقز ومنظره نـامناسب آن و نزدیکی به فـرودگاهدر حال احداث سقز پرداخت و گفت: برای احـداث لندفیل در آییـن نامه های زیست محیطی و مکان یـابی، معیارهای مختلفی در نظر گرفتـه شده است، که در شعاع ۱۰ کیلومـتری شهر سقز هیچ نقطه مناسبی که دارای آن شاخص های مورد نظر بطور کـامل باشد، وجود ندارد.

دکتر فتح الهی درمورد مطالعات مکـان یابی انجام شده در شهر سقز، اظهارداشت: ایـن مطالعات بر پایه ۵ معیار اجتماعی (فاصله از فرودگاه، مکان های تاریخی، مسکونی، جاده ها، چاه های آب، آبراهه های دایمی، خطوط انتقال آب، برق،گاز و…) هیدرولوژیکی (فاصله از سـد، فاصله از چـشمه های آب و آبراهه های موقتی)، زیست محیطی (کاربری اراضی و فاصله از مناطق حفاظت شده)،زمین شناسی (لرزه خیزی،سـاختار زمین شنـاختی و فاصله ازگسـل ها) و ژئومورفولوژی (شیـب و طبقات ارتفاعی) به صورت وزنی به علاوه پارامتر باد به عنوان خنک کننده در نظر گـرفته شده است، در نهایت مکانی که دارای کمترین ضرر و بهره وری بالایی باشد، مد نظر قرار گرفته است.

این عضو هیات علمی دانشـگاه کردستان با لحاظ نمودن معیـارهای مذکور به ترتیب اولـویت؛ مـکان های بدرآباد (محـل دفن فعلی) ، نزدیکی تاوه قران، آلتون ،کانی کبود و جاده سرشیو را مناسـب ترین نقاط جهت این مساله اعلام و گفـت: با فراهم نمودن بستر و تمهیدات لازم برای طراحی و اجرای محـل دفن،تفکیک از مبدا و تفکیک در مقصد،مکان تاوه قـران مناسـب ترین محل برای دفن پسماند پس از مکان کنونی در شهر سقز است.

در ادامه این نشست دکتر کرد یکی دیگر از مشاوران طـرح مطالعاتی محل دفن زباله خاطر نشان ساخت: مطالعات ارزیابی مکان یابی جدید محل دفن پسماند سقز که توسط مشاورین صورت گرفته، با توجه به ابعاد و تبعات مختـلف، بالاتر از تراز آیین نامه های زیست محیطی رعایت و مدنظر قرار گرفته است.

در ادامه معاون خدمات شهری ضمن تشـکر از طـرح تهیه شده توسط مشاوران گفت: با طراحی و اجرای تفکیک پسـماند خشک از مبـدا، ۱۲۰۰۰ خانوار در سال گذشته تحـت پوشش این طرح قرار گرفتند و همچنین در سالجاری با انعقاد قرارداد جدید با پیمانکار، این روند بزودی اجرا و توسعه می یابد.

مهندس بیگی با اشاره به مشـکلات و مسائل مکان فعلی دفن پسماند یعنی نزدیکی به روسـتای بدرآباد گفت: این مـکان جواب گوی دفن زباله شهـر سقز نبوده، لذا تسریع در اتمام طرح تهیه شـده جدید و مراحل اداری ضروری بوده تا بتـوان بصورت اصولی و علمی از محل جدید دفن پسماند در نزدیکی تاوه قران بهره برداری نمود.

گفتنی است در پایان نشـست مذکور، حاضرین از مکان هـای جدیـد محل دفن پسماند جهت ارایه نظرات و راهـکارهای کارشناسی بازدید کردند.

کد خبر: 19359
    مطالب مرتبط:


نظر دهي بسته شده است.