شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Thursday، 22nd January 2009
10:53 pm

روز هوای پاک

فارس:گرامي داشت روز هواي پاك در سقز، با برگزاري برنامه‌هاي مختلف از سوي محيط زيست اين شهرستان در سطح مدارس با به صدا درآمدن زنگ هواي پاك آغاز شد. در راستاي حفظ محيط زيست و داشتن هواي پاك و جلوگيري از تخريب محيط زيست، كارشناسان در مدارس، كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي و پرورش فكري كودكان و نوجوانان برنامه‌هاي مختلفي ارائه می کنند.کد خبر: 2011
    مطالب مرتبط:


نظر دهي بسته شده است.