شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 18th نوامبر 2006
11:22 ق.ظ

اولین شب برفی سقز

زمستان زود هنگام سقز را در گزارش تصویری شارنیوز از اولین ساعات بارش ببینید.   تاریخ :27/آبان/ 85

گزارش تصویری

کد خبر: 2031