شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
شنبه، 25th نوامبر 2006
11:28 ق.ظ

مجموعه عکسهایی از انتخابات شورای شهر دور دوم در سقز

گزارش تصویری از اولین ساعات شروع تبلیغات گزارش تصویری1           گزارش تصویری2

انتخابات به روایت تصویر -بخش اول گزارش تصویری 1 گزارش تصویری 2

انتخابات به روایت تصویر -بخش دوم گزارش تصویری 1 گزارش تصویری 2 گزارش تصویری 3

آغاز رای گیری گزارش تصویری شارنیوز از مساجد و مدرسه های محله های بهارستان و کریم آباد در صبح روز جمعه گزارش تصویری 2 گزارش تصویری1کد خبر: 2033